Artikkelarkiv

KOMPRIMATORBILEN KOMMER!

01.10.2020 12:40
Komprimatorbilen kommer til vårt sameie mandag 5. oktober kl. 18:00   Det er tillatt å sette ut ting som skal kastes allerede søndag kveld den 4. oktober.   Her er noen regler som er viktig å følge: Det er IKKE lov å sette ut hvitevarer; komfyrer, kjøleskap, frysere,...

NYE UTENDØRS AVFALLSBEHOLDERE

05.06.2020 18:33
  De nye avfallsbeholderne er nå endelig ferdig installert og er klare for å tas i bruk. Det er gravd ned tre avfallsbeholdere utenfor hver av sameiets tre blokker. To av nedkastene er for å fjerne restavfall og plast, mens den tredje er kun til bruk for papir! Alle nedkastene er tydelig...

INFO FRA STYRET JUNI 2020

02.06.2020 16:01
  ÅRSMØTET AVHOLDES 18. JUNI PÅ ROMMEN SCENE Smittespredningen av Covid-19 er nå svært lav i Norge og det er derfor nå åpnet for at man kan avholde større møter forutsatt 1 meters avstand.  Rommen Scene er et lokale som tilfredsstiller slike forsiktighetsregler. Styret er derfor glade for...

17. MAI 2020

16.05.2020 16:36
  Gratulerer med dagen!     - ønskes til alle sameiere og beboere i  Tokerudtoppen Sameie.                                  Hilsen Styret.          

INFO FRA STYRET (2) - APRIL 2020

19.04.2020 16:39
  DET GRØNNES Grøntområdet foran midtblokken skal endelig rustes opp. Anleggsgartner starter mandag 20.4. og regner med å være ferdig i løpet av to uker.   FARLIG AVFALL Det er dessverre noen som setter fra seg avfall utenfor avfallsbeholderne. Nylig har noen satt fra seg et ødelagt...

INFO FRA STYRET - APRIL 2020

06.04.2020 15:26
  ÅRSMØTET 2020 UTSETTES TROLIG Styret har sendt forhåndsvarsel om at årsmøtet skal avholdes 7. mai. På grunn av koronasmitten og forbudet mot å samle mer enn 5 personer, ser det ikke ut til at vi får avholdt årsmøtet som planlagt. Loven sier at årsmøtet skal være avholdt innen 30. juni. Vi...

VIKTIG MELDING!

23.02.2020 17:18
  FELLESGARASJEN I 2. ETASJE STENGES! I anledning arbeidet med å forberede rehabilitering av fellesgarasjen på Tokerudberget er det avdekket store skader i bærende fundamenter. Skadene er så store at garasjestyrets leder (Interimsstyret) har bestemt at 2. etasje skal stenges. Deler av...

INFO FRA STYRET - FEBRUAR 2020

10.02.2020 11:48
  NY AVFALLSORDNING Arbeidet med å installere ny avfallsordning har en planlagt oppstarter Det skal etableres tre stasjoner for nedkast til containere som graves ned i bakken. Arbeidet starter utenfor nr. 18 hvor det også skal gjøres arbeid med å øke størrelsen på snuplassen...

LEDIG STILLING

28.01.2020 14:57
  Ledig stilling som: Vaktmester / Driftsleder   Tokerudtoppen Sameie søker serviceinnstilt vaktmester i 100 % fast stilling. Vedkommende må kunne utføre løpende vedlikehold og tilsyn med sameiets bygninger og uteområder. I tillegg vi den som ansettesl ha tett samarbeid med styret og...

JULEHILSEN 2019

18.12.2019 20:51
  Styret i Tokerudtoppenn Sameie takker alle sameiere og beboere for året som nå ebber ut, og vil få ønske dere alle en   GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!   Hjertelig...
Elementer: 1 - 10 av 95
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>