Artikkelarkiv

NYE UTENDØRS AVFALLSBEHOLDERE

05.06.2020 18:33
  De nye avfallsbeholderne er nå endelig ferdig installert og er klare for å tas i bruk. Det er gravd ned tre avfallsbeholdere utenfor hver av sameiets tre blokker. To av nedkastene er for å fjerne restavfall og plast, mens den tredje er kun til bruk for papir! Alle nedkastene er tydelig...

INFO FRA STYRET JUNI 2020

02.06.2020 16:01
  ÅRSMØTET AVHOLDES 18. JUNI PÅ ROMMEN SCENE Smittespredningen av Covid-19 er nå svært lav i Norge og det er derfor nå åpnet for at man kan avholde større møter forutsatt 1 meters avstand.  Rommen Scene er et lokale som tilfredsstiller slike forsiktighetsregler. Styret er derfor glade for...

17. MAI 2020

16.05.2020 16:36
  Gratulerer med dagen!     - ønskes til alle sameiere og beboere i  Tokerudtoppen Sameie.                                  Hilsen Styret.          

INFO FRA STYRET (2) - APRIL 2020

19.04.2020 16:39
  DET GRØNNES Grøntområdet foran midtblokken skal endelig rustes opp. Anleggsgartner starter mandag 20.4. og regner med å være ferdig i løpet av to uker.   FARLIG AVFALL Det er dessverre noen som setter fra seg avfall utenfor avfallsbeholderne. Nylig har noen satt fra seg et ødelagt...

INFO FRA STYRET - APRIL 2020

06.04.2020 15:26
  ÅRSMØTET 2020 UTSETTES TROLIG Styret har sendt forhåndsvarsel om at årsmøtet skal avholdes 7. mai. På grunn av koronasmitten og forbudet mot å samle mer enn 5 personer, ser det ikke ut til at vi får avholdt årsmøtet som planlagt. Loven sier at årsmøtet skal være avholdt innen 30. juni. Vi...

VIKTIG MELDING!

23.02.2020 17:18
  FELLESGARASJEN I 2. ETASJE STENGES! I anledning arbeidet med å forberede rehabilitering av fellesgarasjen på Tokerudberget er det avdekket store skader i bærende fundamenter. Skadene er så store at garasjestyrets leder (Interimsstyret) har bestemt at 2. etasje skal stenges. Deler av...

INFO FRA STYRET - FEBRUAR 2020

10.02.2020 11:48
  NY AVFALLSORDNING Arbeidet med å installere ny avfallsordning har en planlagt oppstarter Det skal etableres tre stasjoner for nedkast til containere som graves ned i bakken. Arbeidet starter utenfor nr. 18 hvor det også skal gjøres arbeid med å øke størrelsen på snuplassen...

LEDIG STILLING

28.01.2020 14:57
  Ledig stilling som: Vaktmester / Driftsleder   Tokerudtoppen Sameie søker serviceinnstilt vaktmester i 100 % fast stilling. Vedkommende må kunne utføre løpende vedlikehold og tilsyn med sameiets bygninger og uteområder. I tillegg vi den som ansettesl ha tett samarbeid med styret og...

JULEHILSEN 2019

18.12.2019 20:51
  Styret i Tokerudtoppenn Sameie takker alle sameiere og beboere for året som nå ebber ut, og vil få ønske dere alle en   GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!   Hjertelig...

INFO FRA STYRET - NOVEMBER 2019

10.11.2019 16:10
  GATELYS HAR SLOKNET På lørdag den 8.11. kjørte en bil inn i en lyktestolpe mellom Tokerudberget 14 og 16. Stolpen ble skadet og alle lysstolpene foran sameiets blokker samt på veien til Tokerud skole ble mørklagt. Stolpene tilhører og vedlikeholdes av Oslo kommune og de er varslet om at det...
Elementer: 1 - 10 av 94
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>