Velkommen til Tokerudtoppen Sameie

BELIGGENHET

Tokerudberget, med bl.a. Tokerudtoppen Sameie, ligger meget sentralt til nesten øverst i Groruddalen i Stovner bydel omlag 15 km fra Oslo sentrum. Det er gode kommunikasjonsmuligheter med T-bane og busstasjon. Stovn   er Senter er kun noen få minutter unna og har et stort mangfold av butikker, tjenester og servicefunksjoner. Det er også kort avstand til skoler, barnehager, idrettsbaner og flere andre fritidstilbud.

 

LITT OM SAMEIET

Tokerudtoppen boligsameie ble ferdig bygget i 1972, og består av 213 eierseksjoner i 3 bygninger.  Sameiet er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 983 418 937.  Sameiet ligger i Oslo kommune, Stovner bydel og har G.nr. 99 og B.nr. 69. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. 

Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad.

Sameiet driver ikke med forsknings– og utviklingsaktiviteter.  Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. 

Sameiet har  egen ansatt vaktmester som ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i sameiet i henhold til stillingsbeskrivelse.

 

FORSIKRING

Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer 83673673.  Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer.  En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks ved rehabilitering eller påbygging.  Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse.  Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen.

Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha en hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Gjensidige Forsikring via sameiets kontaktperson i forsikringsselskapet på tlf. 22 54 70 20 eller pr. e-post:    vidar.holtop@gjensidige.no .

 

RØYKVARSLER

I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene.  Sameier/ beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer.  Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret.

 

KABEL-TV

Canal Digital (Telenor) er leverandør av kabel-TV til sameiet.  Her gis det også tilbud  om bredbånd, telefon og digital TV.

Kundetelefon 915 06 090.

NB! TV-boksen (Dekoderen) tilhører seksjonen (leiligheten) og skal ikke tas med ved eventuell flytting eller salg!


   

Nyheter

Informasjon angående avtale mellom Tokerudtoppen Sameie og Norsk Brannvern.

06.08.2016 20:29
Kontroll av brannvern / HMS - august 2016.   Kontrollrunde til alle seksjoner og...

Innglassing av terrasser

14.06.2016 11:21
På Sameiermøtet den 25. april i år ble det bestemt at Styret skal innhente tilbud fra leverandører...

Drift og vedlikehold

13.06.2016 20:15
Sameiets vaktmester, Hans Lyngstadås, er for tiden sykmeldt noen uker fremover og i den perioden...

Infoskriv mai 2016

01.06.2016 10:26
Sameiets e-post er: styret@tokerudtoppen.org Dette er den e-postadressen som skal brukes ved...

Protokoll fra ordinært Sameiermøte den 25. april 2016.

28.04.2016 19:34
Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tokerudtoppen Sameie Møtedato: 25.4.2016. Møtetidspunkt:...

Infoskriv april 2016

06.04.2016 13:41
Sameiermøte Det vil bli avholdt ordinært sameiermøte/ årsmøte mandag 25. april i lokalene til...

Sameiermøte/ Årsmøte 2016

28.03.2016 21:22
Det vil bli avholdt ordinært sameiermøte/ årsmøte for Tokerudtoppen Sameie den 25. april 2016 i...

Infoskriv januar 2016.

18.01.2016 23:24
Valgkomiteen begynner sitt arbeid På sameiermøtet i april 2016 skal det velges en styreleder og to...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>