Velkommen til Tokerudtoppen Sameie

BELIGGENHET

Tokerudberget, med bl.a. Tokerudtoppen Sameie, ligger meget sentralt til nesten øverst i Groruddalen i Stovner bydel omlag 15 km fra Oslo sentrum. Det er gode kommunikasjonsmuligheter med T-bane og busstasjon. Stovn   er Senter er kun noen få minutter unna og har et stort mangfold av butikker, tjenester og servicefunksjoner. Det er også kort avstand til skoler, barnehager, idrettsbaner og flere andre fritidstilbud.

 

LITT OM SAMEIET

Tokerudtoppen boligsameie ble ferdig bygget i 1972, og består av 213 eierseksjoner i 3 bygninger.  Sameiet er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 983 418 937.  Sameiet ligger i Oslo kommune, Stovner bydel og har G.nr. 99 og B.nr. 69. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. 

Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad.

Sameiet driver ikke med forsknings– og utviklingsaktiviteter.  Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. 

Sameiet har  egen ansatt vaktmester som ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i sameiet i henhold til stillingsbeskrivelse.

 

FORSIKRING

Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer 83673673.  Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer.  En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks ved rehabilitering eller påbygging.  Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse.  Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen.

Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha en hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Gjensidige Forsikring via sameiets kontaktperson i forsikringsselskapet på tlf. 22 54 70 20 eller pr. e-post:    vidar.holtop@gjensidige.no .

 

RØYKVARSLER

I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene.  Sameier/ beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer.  Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret.

 

KABEL-TV

Canal Digital (Telenor) er leverandør av kabel-TV til sameiet.  Her gis det også tilbud  om bredbånd, telefon og digital TV.

Kundetelefon 915 06 090.

NB! TV-boksen (Dekoderen) tilhører seksjonen (leiligheten) og skal ikke tas med ved eventuell flytting eller salg!


   

Nyheter

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

18.11.2015 11:43
Styret minner sameierne i Tokerudtoppen Sameie på det ekstraordinære sameiermøte  som skal...

Infoskriv november 2015.

06.11.2015 16:59
Ekstraordinært sameiermøte Det skal holdes et ekstraordinært sameiermøte den 23. november kl. 18:00...

Ekstraordinært sameiermøte

10.08.2015 21:58
Innkalling til ekstraordinært sameiermøte   i Tokerudtoppen Sameie avholdes 13. august. 2015...

Infoskriv juli 2015.

28.06.2015 18:16
www.tokerudtoppen.org er adressen til sameiets hjemmeside. Her legges all info ut. Det henges også...

Nå kan du treffe Styret

29.05.2015 10:22
Styret vil være tilgjengelig på styrerommet i TB 10 (to trapper ned) mandag 1. juni fra kl....

Småbarnsfar dyrket cannabisplantasje

29.05.2015 10:14
Fra Akers Avis Groruddalen Skrevet av Kenneth Fossheim   Småbarnsfaren leide den 76...

Rusken-aksjon i sameiet!

06.05.2015 17:10
Sameiet skal ha den (v)årlige Rusken-aksjon i sitt eget område tirsdag den 12. mai fra kl. 17:00...

Kasting av sigarett-sneiper

15.04.2015 16:50
Styret har mottatt flere klager på at enkelte av beboerne knipser sneiper ut fra egen terrasse på...
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>