Velkommen til Tokerudtoppen Sameie

BELIGGENHET

Tokerudberget, med bl.a. Tokerudtoppen Sameie, ligger meget sentralt til nesten øverst i Groruddalen i Stovner bydel omlag 15 km fra Oslo sentrum. Det er gode kommunikasjonsmuligheter med T-bane og busstasjon. Stovn   er Senter er kun noen få minutter unna og har et stort mangfold av butikker, tjenester og servicefunksjoner. Det er også kort avstand til skoler, barnehager, idrettsbaner og flere andre fritidstilbud.

 

LITT OM SAMEIET

Tokerudtoppen boligsameie ble ferdig bygget i 1972, og består av 213 eierseksjoner i 3 bygninger.  Sameiet er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 983 418 937.  Sameiet ligger i Oslo kommune, Stovner bydel og har G.nr. 99 og B.nr. 69. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. 

Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad.

Sameiet driver ikke med forsknings– og utviklingsaktiviteter.  Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. 

Sameiet har  egen ansatt vaktmester som ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i sameiet i henhold til stillingsbeskrivelse.

 

FORSIKRING

Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer 83673673.  Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer.  En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks ved rehabilitering eller påbygging.  Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse.  Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen.

Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha en hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Gjensidige Forsikring via sameiets kontaktperson i forsikringsselskapet på tlf. 22 54 70 20 eller pr. e-post:    vidar.holtop@gjensidige.no .

 

RØYKVARSLER

I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene.  Sameier/ beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer.  Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret.

 

KABEL-TV

Canal Digital (Telenor) er leverandør av kabel-TV til sameiet.  Her gis det også tilbud  om bredbånd, telefon og digital TV.

Kundetelefon 915 06 090.

NB! TV-boksen (Dekoderen) tilhører seksjonen (leiligheten) og skal ikke tas med ved eventuell flytting eller salg!


   

Nyheter

Infoskriv april 2015.

07.04.2015 15:36
Søppelskur - blokk 20 (TB 8 – 14) Det er plassert i alt 16 søppelkasser i dette skuret. Tre - fire...

Ordinært sameiermøte 2015.

03.03.2015 18:37
Til seksjonseiere i Tokerudtoppen Sameie.   Det vises til eierseksjonsloven § 33: "Ordinært...

Infoskriv januar 2015.

26.01.2015 12:56
Skifte av ytterdører inn til leiligheten. Det er en del som i disse dager skifter inngangsdør. Det...

Infoskriv desember 2014

09.12.2014 12:26
Plattinger. Sameiet har laget plattinger på stuesiden utenfor de seksjonene som har utgang på...

Nytt om søppel!

02.10.2014 14:00
Styret har fått til en ordning med Oslo Kommune og fått satt ut flere avfallsdunker (16 stk.) i...

Strøm til El-biler i Sameiet

29.08.2014 10:25
VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE STRØM TIL EL-BILER OG MOTORVARMERE. Styret vedtok før ferien å rydde...

Infoskriv august 2014

26.08.2014 22:34
Hjemmesiden til sameiet har adresse: www.tokerudtoppen.org Her vil alle infoskriv bli lagt ut i...

Infoskriv juli 2014.

03.07.2014 01:05
Ny hjemmeside Følg med på Sameiets nye hjemmeside: www.tokerudtoppen.org Her vil all info bli lagt...
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11 >>