Velkommen til Tokerudtoppen Sameie

BELIGGENHET

Tokerudberget, med bl.a. Tokerudtoppen Sameie, ligger meget sentralt til nesten øverst i Groruddalen i Stovner bydel omlag 15 km fra Oslo sentrum. Det er gode kommunikasjonsmuligheter med T-bane og buss.

Stovn   er Senter er kun noen få minutter unna og har et stort mangfold av butikker, tjenester og servicefunksjoner. Det er også kort avstand til skoler, barnehager, idrettsbaner og flere andre fritidstilbud.

 

LITT OM SAMEIET

Tokerudtoppen boligsameie ble ferdig bygget i 1972, og består av 213 eierseksjoner i 3 bygninger.  Sameiet er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 983 418 937.  Sameiet ligger i Oslo kommune, Stovner bydel og har G.nr. 99 og B.nr. 69.

Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. 

Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad.

Sameiet driver ikke med forsknings– og/ eller utviklingsaktiviteter.  Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. 

Sameiet har pr. i dag egen ansatt vaktmester. Les mer om vaktmester ved å trykke her.

 

FORSIKRING

Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i Protector Forsikring med avtalenummer 1445534. Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer.  En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks ved rehabilitering eller påbygging.  Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse.  Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen.

Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha en hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til styret i sameiet på adressen:   tokerudtoppen@styrerommet.no  

Styret arbeider for at skader skal begrenses og alle seksjonseierne er ansvarlig for at man vedlikeholder egne boenheter slik at skader mot naboer unngås.

 

RØYKVARSLER

I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene.  Den enkelte seksjonseier har selv ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. Seksjonseieren må derfor selv teste røykvarsler med jevne mellomrom. Det er eieren som har dette ansvaret også der eieren har leid ut boligen.

 

KABEL-TV

Telenor er leverandør av kabel-TV til sameiet.  Her gis det også tilbud  om bredbånd, telefon og digital TV.

Kundetelefon 915 06 090.

NB! TV-boksen (dekoderen) tilhører seksjonen (leiligheten) og skal ikke tas med ved eventuell flytting eller salg!

 

 


   

Nyheter

Infoskriv nr. 2 - februar 2017

27.02.2017 21:52
Åpent styrerom – treffe styremedlemmer.   Hvis du har du spørsmål eller informasjon til...

Infoskriv februar 2017

08.02.2017 17:12
ÅRSMØTE 2017 Sameiets årsmøte skal holdes tirsdag 25. april. Forslag som ønsket behandlet må sendes...

Infoskriv desember 2016

30.11.2016 15:13
 FARAOMAUR I TB 2 - TB 6 Som nevnt i tidligere info er det oppdaget Faraomaur i flere...

Infoskriv oktober 2016

05.10.2016 17:32
FARAOMAUR I TB 2 – TB 6 (BLOKK 21) Det er oppdaget faraomaur i flere leiligheter i TB 2 - 6 (blokk...

Infoskriv august 2016.

23.08.2016 15:44
CONTAINERE / RETURORDNING Papircontainerne er kun for oppsamling av papp og papir. Da er det viktig...

Informasjon angående avtale mellom Tokerudtoppen Sameie og Norsk Brannvern.

06.08.2016 20:29
Kontroll av brannvern / HMS - august 2016.   Kontrollrunde til alle seksjoner og...

Innglassing av terrasser

14.06.2016 11:21
På Sameiermøtet den 25. april i år ble det bestemt at Styret skal innhente tilbud fra leverandører...

Drift og vedlikehold

13.06.2016 20:15
Sameiets vaktmester, Hans Lyngstadås, er for tiden sykmeldt noen uker fremover og i den perioden...
<< 8 | 9 | 10 | 11 | 12 >>