Velkommen til Tokerudtoppen Sameie

BELIGGENHET

Tokerudberget, med bl.a. Tokerudtoppen Sameie, ligger meget sentralt til nesten øverst i Groruddalen i Stovner bydel omlag 15 km fra Oslo sentrum. Det er gode kommunikasjonsmuligheter med T-bane og busstasjon. Stovn   er Senter er kun noen få minutter unna og har et stort mangfold av butikker, tjenester og servicefunksjoner. Det er også kort avstand til skoler, barnehager, idrettsbaner og flere andre fritidstilbud.

 

LITT OM SAMEIET

Tokerudtoppen boligsameie ble ferdig bygget i 1972, og består av 213 eierseksjoner i 3 bygninger.  Sameiet er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 983 418 937.  Sameiet ligger i Oslo kommune, Stovner bydel og har G.nr. 99 og B.nr. 69. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. 

Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad.

Sameiet driver ikke med forsknings– og utviklingsaktiviteter.  Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. 

Sameiet har  egen ansatt vaktmester som ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i sameiet i henhold til stillingsbeskrivelse.

 

FORSIKRING

Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer 83673673.  Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer.  En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks ved rehabilitering eller påbygging.  Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse.  Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen.

Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha en hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Gjensidige Forsikring via sameiets kontaktperson i forsikringsselskapet på tlf. 22 54 70 20 eller pr. e-post:    vidar.holtop@gjensidige.no .

 

RØYKVARSLER

I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene.  Sameier/ beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer.  Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret.

 

KABEL-TV

Canal Digital (Telenor) er leverandør av kabel-TV til sameiet.  Her gis det også tilbud  om bredbånd, telefon og digital TV.

Kundetelefon 915 06 090.

NB! TV-boksen (Dekoderen) tilhører seksjonen (leiligheten) og skal ikke tas med ved eventuell flytting eller salg!


   

Nyheter

Infoskriv juni 2014

01.06.2014 23:30
Ny hjemmeside Her, på den nye hjemmesiden, vil all info bli lagt i framtiden. Ett eksemplar av info...

Sameiermøte 2014

02.05.2014 16:26
Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tokerudtoppen Sameie   Møtedato:...

Våropprydding i sameiet

29.04.2014 12:15
Komprimatorbil Sameiet vil også i år ha en våropprydding som tidligere. Onsdag den 7. mai er det...

Nå må du legge fram bevis for oppussingen

20.02.2014 13:36
Fra og med neste år blir det stilt større krav til dokumentasjon i boligsalgsrapporten. Skal du...

Infoskriv februar 2014

11.02.2014 23:13
Ny hjemmeside Som dere ser har sameiet fått ny design på sine hjemmesider og ny...

Feil i utsending av giroer

17.12.2013 13:22
Flere beboere i borettslag og sameier som OBOS forvalter, har fått tilsendt for få giroer til...

Infoskriv oktober 2013

05.12.2013 09:54
Knipsing av sneiper fra terrasser/balkonger: Det er igjen vært skader på markiser og terrassemøbler...

Spørsmål og forslag

25.11.2013 23:39
Ønsker du å stille Styret spørsmål angående informasjonen på denne nettsiden eller om våre...
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11 >>