Velkommen til Tokerudtoppen Sameie

BELIGGENHET

Tokerudberget, med bl.a. Tokerudtoppen Sameie, ligger meget sentralt til nesten øverst i Groruddalen i Stovner bydel omlag 15 km fra Oslo sentrum. Det er gode kommunikasjonsmuligheter med T-bane og buss.

Stovn   er Senter er kun noen få minutter unna og har et stort mangfold av butikker, tjenester og servicefunksjoner. Det er også kort avstand til skoler, barnehager, idrettsbaner og flere andre fritidstilbud.

 

LITT OM SAMEIET

Tokerudtoppen boligsameie ble ferdig bygget i 1972, og består av 213 eierseksjoner i 3 bygninger.  Sameiet er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 983 418 937.  Sameiet ligger i Oslo kommune, Stovner bydel og har G.nr. 99 og B.nr. 69.

Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. 

Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad.

Sameiet driver ikke med forsknings– og/ eller utviklingsaktiviteter.  Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. 

Sameiet har pr. i dag egen ansatt vaktmester. Les mer om vaktmester ved å trykke her.

 

FORSIKRING

Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i Protector Forsikring med avtalenummer 1445534. Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer.  En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks ved rehabilitering eller påbygging.  Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse.  Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen.

Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha en hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til styret i sameiet på adressen:   tokerudtoppen@styrerommet.no  

Styret arbeider for at skader skal begrenses og alle seksjonseierne er ansvarlig for at man vedlikeholder egne boenheter slik at skader mot naboer unngås.

 

RØYKVARSLER

I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene.  Den enkelte seksjonseier har selv ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. Seksjonseieren må derfor selv teste røykvarsler med jevne mellomrom. Det er eieren som har dette ansvaret også der eieren har leid ut boligen.

 

KABEL-TV

Telenor er leverandør av kabel-TV til sameiet.  Her gis det også tilbud  om bredbånd, telefon og digital TV.

Kundetelefon 915 06 090.

NB! TV-boksen (dekoderen) tilhører seksjonen (leiligheten) og skal ikke tas med ved eventuell flytting eller salg!

 

 


   

Nyheter

Infoskriv juli 2015.

28.06.2015 18:16
www.tokerudtoppen.org er adressen til sameiets hjemmeside. Her legges all info ut. Det henges også...

Nå kan du treffe Styret

29.05.2015 10:22
Styret vil være tilgjengelig på styrerommet i TB 10 (to trapper ned) mandag 1. juni fra kl....

Småbarnsfar dyrket cannabisplantasje

29.05.2015 10:14
Fra Akers Avis Groruddalen Skrevet av Kenneth Fossheim   Småbarnsfaren leide den 76...

Rusken-aksjon i sameiet!

06.05.2015 17:10
Sameiet skal ha den (v)årlige Rusken-aksjon i sitt eget område tirsdag den 12. mai fra kl. 17:00...

Kasting av sigarett-sneiper

15.04.2015 16:50
Styret har mottatt flere klager på at enkelte av beboerne knipser sneiper ut fra egen terrasse på...

Infoskriv april 2015.

07.04.2015 15:36
Søppelskur - blokk 20 (TB 8 – 14) Det er plassert i alt 16 søppelkasser i dette skuret. Tre - fire...

Ordinært sameiermøte 2015.

03.03.2015 18:37
Til seksjonseiere i Tokerudtoppen Sameie.   Det vises til eierseksjonsloven § 33: "Ordinært...

Infoskriv januar 2015.

26.01.2015 12:56
Skifte av ytterdører inn til leiligheten. Det er en del som i disse dager skifter inngangsdør. Det...
<< 10 | 11 | 12 | 13 | 14 >>