Linker

På denne siden finnes det linker til en del hjemmesider (websider) og kontakter som kan være av interesse.

(Klikk på adressen i blått.)

 

OBOS = obos.no

 

Protector Forsikring = www.protectorforsikring.no  

NB! Skader skal meldes til styret! - Polise nr. 83673673 

 

TELENOR (Canal Digital) = www,telenor.no 

Kundetelefon: 915 06 090

 

VESTLI VEL = vestlivel.no

 

Fagfolk som vårt sameie ofte benytter:

Rørlegger:    Svvs AS v/ Steinar Gjengedal - mobil tlf. 934 67 275

Elektrikter:    Vito elektro service AS, v/ Thomas Hauglund - mobil tlf.  906 55 785 - vitoelektro.no

Skadedyr:     Rentokil - tlf. 400 30 320 - rentokil.no