ANSVAR FOR LEILIGHETEN

22.01.2021 15:23

 

Styret har mange ganger – i ulike sammenhenger – forsøkt å få dere til å passe på deres egne leiligheter. Det er et stykke igjen for flere til å lykkes med dette.

Forleden kveld oppsto følgende situasjon: I en leilighet hadde seksjonseier ikke klart å fjerne risten over sluket på terrassen med den følge at vannet frøs i sluket. Dette førte til at vann fra leiligheter over ikke fikk fritt løp og det dannet seg is i nedløpet. Det igjen resulterte i at det ble en ovesvømmelseen på terassen til leiligheten to etasjer over.

Det er gjennom mange runder blitt varslet om at ristene over sluket SKAL fjernes!  - Slukets åpning er liten som den er og med en rist i tillegg er det oppskriften på oversvømmelser.

På grunn av at man ikke klarer å passe på slukene ute på terrassene/ balkongene ble situasjonen denne gangen heldigvis avhjulpet av vaktmester og nestleder som fikk en god del ekstra arbeid. 

Det blir stadig flere eksempler på seksjonseiere som ikke tar vare på sin (selveier)leilighet – og skaper unødvendig ekstraarbeid for oss. 

(Denne risten som er plassert over avløpet på terrassen/ balkongen skal fjernes!)

 

For styret

Lars Christiansen