ARBEIDER I FELLESGARASJEN

08.05.2019 12:16

 

I påvente av endelig beslutning om hva som skal gjøres med fellesgarasjen (E-feltet) må det foretas sikringstiltak for å unngå skader på personer og kjøretøy.

Betongfirmaet Consolvo har etter en grundig befaring konkludert med at det umiddelbart må foretas sikkerhetsmeisling og eventuell etablering av stempling (støtter) under dragere.

 

Consolvo vil utføre arbeidene i perioden 20. -  27. mai 2019.

Consolvo vil starte dette arbeidet i andre etasje mandag 20. mai.

Dette medfører at alle biler som er parkert i andre etasje må flyttes senest i løpet av kvelden søndag 19. mai.

Bilene vil bli sluppet inn igjen i andre etasje etter kl. 17:00 onsdag 22. mai.

I dette tidsrommet kan bilene parkeres vederlagsfritt i besøksparkeringen. (Se neste avsnitt!)

 

Besøksparkeringen i 1. etasje vil bli stengt for besøkende.

Dette gjøres for at mesteparten av bilene kan parkeres her i perioden. De bilene det IKKE er plass til i besøksparkeringen må parkeres på offentlige eller private parkeringsplasser i nærheten.

Bilene i første etasje må flyttes senest i løpet av kvelden onsdag 22. mai.

Bilene vil bli sluppet inn igjen i første etasje fra mandag 27. mai klokken 17:00.

I perioden må bilene parkeres på offentlige eller private parkeringsplasser i nærheten.

 

Vi beklager de ulempene dette medfører, men for at arbeidet skal bli gjort på den raskeste og beste måten er det av største viktighet at alle biler flyttes i henhold til denne planen!

 

Med vennlig hilsen

Interimstyret i Tokerudberget Garasjesameie.