ÅRSMØTET 2018

22.04.2018 13:16

Feil i innkallingen til årsmøtet!

Alle seksjonseiere skal nå ha fått innkallingen til årsmøtet i posten.

Dessverre har det oppstått en feil ved at forsiden ikke er endret fra i fjor. Det skulle stått innkalling til "årsmøte 2018". - Et nytt hefte med innkalling er på vei til postkassen.

Du finner også innkallingen ved å trykke her.

Det er fint om dere møter senest kl 17:30 for å bli registrert. Da kan vi starte opp til fastsatt tid og derved få bedre tid til en forsvarlig gjennomføring av møtet. Det blir bevertning i forkant av møtet.

Vi oppfordrer alle til å lese styrets beretning, og still gjerne spørsmål til årsmøtet om styrets arbeid.

 

Regnskap for fellesgarasjen

Dette dokumentet var falt ut fra innkallingen. Du kan lese det ved å trykke her.

 

Sneiper og annen søppel

Når snøen er borte dukker ikke bare vårblomstene opp, men også mye søppel og ikke minst, - sigarettsneiper. Styret har satt opp askebegre ved hver inngang, og vi ber de som røyker om å vise respekt for omgivelsene. Noen er så tankeløse at de kaster sneipen ut fra sin terrasse. Vis respekt for dine naboer og unngå klagebrev fra styret! Vi oppfordrer alle om å passe på vår eiendom. Ikkke snu deg bort om du ser hærverk eller andre uregelmessigheter. Si i fra straks, og gjerne også til styret om vi skal kunne forfølge saken.

 

Merkedager – (Notér i din kalender!

Notér deg følgende datoer:

5. mai: Brannslokkeøvelse.

7. mai: Komprimatorbil kommer for å hente avfall (ikke matavfall)

14. mai: Dugnad

 

Nærmere informasjon vil komme etter hvert.