BEBOERVARSEL BRØNNBORING

22.11.2018 16:45

Bergvarme, fremtidens energiløsning.

 

Vi i Boligenergi AS gleder oss til videre samarbeid i bergvarme-prosjektet.

Varmtvannet varmes opp med bergvarmesystemet som henter 65-70 % av energien gratis fra berggrunnen.

Klikk her så kan du lære mer om både  bergvarme og om Boligenergi AS .

 

Arbeidet pågår

Montering av bergvarmeløsningen pågår for tiden inne i teknisk rom hvor rørlegger og elektriker arbeider. Disse arbeidene vil ikke gi noe støy.

                                                                            

Boring energibrønner - start uke 48 (mandag 26/11)

Boring av 12 stk. energibrønner vil foregå utenfor blokk 21 (Tokerudberget 8 og 14), på gressplenen mellom blokka og gjestegarasjen

Se oppslag på inngangsdørene!

Brønnboringen starter kl. 08:00 om morgenen og vil vare frem til kl. 19:00 (lørdager 09:00 – 16:00). Boringen vil pågå frem til jul.

Uteområdet (plenen) vil settes i stand når arbeidet er fullført.

Støy - ulemper

Det vil være støy fra borerigg og kompressor i denne perioden. Vi tilstreber oss å bli ferdige med boringen så raskt som mulig. Fra energibrønnene vil det legges rør inn til teknisk rom.

Varmtvann vil vi tilstrebe at beboerne har tilgjengelig under anleggsperioden med kortest mulig opphold. Vi vil varsle om dere i en kortere periode på dagtid vil være uten varmtvann.

                                            

Sikkerhet                         

Unngå området der tungt utstyr arbeider når dere går, sykler eller foretar annen form for persontransport

Avstenging vil settes i områder rundt tungt utstyr i arbeid!

Se oppslag på inngangsdørene!

 

Oppstart av bergvarme

Bruk av bergvarme vil ha oppstart i begynnelsen av februar 2019.

Da vil Tokerudtoppen Sameie ha fremtidens energiløsning for produksjon av varmtvann i drift.

 

 

Hilsen

Boligenergi AS

 

Prosjektleder: Clas Persson

Mobil: 913 83 102

E-post: clas.persson@boligenergi.no

 

 

 

 

 

 

Avstemning

Hva er din mening om hjemmesiden?

Helt grei! (21)
25%

Kjedelig! (17)
20%

Unødvendig! (24)
29%

Vil ha info i postkassen! (21)
25%

Totalt antall stemmer: 83