BEBOERVARSEL

07.11.2018 17:27

Oppgradering av avtrekksvifter på tak.

Vi i Boligenergi AS gleder oss til samarbeid med oppgradering av avtrekksvifter. Arbeidet vil gjøres i uke 45 ( 5. - 9. november). Ved utskifting av vifter på tak må eksisterende vifter fjernes før nye kan monteres. Dette innebærer 2-3 dager uten avtrekksvifte på tak. I uke 45 anbefaler vi derfor å benytte vindu til utlufting. Ved oppstart av nye vifter er det en innreguleringsperiode. Det kan da være mer støy fra viftene enn vanlig. Dette kommer til å reguleres etter hvert.

                          

Sikkerhet torsdag 8. november.

Unngå området der lastebil/ løftekran er når dere går, sykler eller annen form for persontransport.

Det er tungt utstyr som tansporteres ved løftet opp og ned fra tak. Avsperring vil settes opp iområder der tung utstyr er i arbeid. Inn og utgang fra gangbroene kan i kortere perioder bli avstengt ca 5 minutter pr gang. Vakt vil være på sted og gi innstruks.

Vi beklager uleper dette medfører og tilstreber å bli frdig så fort som mulig.

 

Med hilsen

Boligenergi AS