EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 5. JUNI KL. 18:00

25.05.2018 09:12

Tirsdag 5. juli kl. 18:00 avhodes et ekstraordinært årsmøte. Der skal vi ta stilling til om sameiete skal nvestere i energiøkonomiske tilak slik som f.eks. jordvarmepumper, individuell måling av varmtvann og etablering av infrastruktur for lading av el- og hybridbiler.

Se innkallingen med bilag her.

Vi ønsker en stor oppslutning på dette møtet.

VELKOMMEN!