Ekstraordinært sameiermøte

10.08.2015 21:58

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

 

i Tokerudtoppen Sameie avholdes

13. august. 2015 kl. 18:00 i

Klubbhuset Vestli IL, Fossumberget 20 B.

 

 

TIL BEHANDLING FORELIGGER:

 

1.       KONSTITUERING

  1. Valg av møteleder
  2. Opptak av navnefortegnelse (godkjennelse av registreringsblanketter)
  3. Valg av referent og minst en person til å underskrive protokollen
  4. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn. Se Info om sak 1

 

2.      Bod på terrasse til seksjon 187, Wilberg Tokerudberget 18

Styret ber sameiermøtet om å ta stilling til styrets vedtak om å følge opp ulovlig oppført bod på kjøkkensiden hos seksjon 187/ Wilberg.

 

Dersom sameiermøtet vedtar at styret ikke skal følge opp ulovlig oppført bod, betyr det å gi seksjon 187/ Wilberg og alle seksjonseiere i fremtiden tillatelse til å bygge boder på sine terrasser uten godkjenning fra sameiet v/styret, men må søke Plan- og bygningsetaten.

Se Info om sak 2.

 

Avstemming:

Alt A: - Styrets vedtak om å forfølge ulovlig oppført bod skal omgjøres - dvs. ja til bod.

 

Alt B: - Styrets vedtak om å forfølge ulovlig oppført bod skal fastholdes - dvs. nei til bod.

 

           

3.      Valg av valgkomite for Tokerudtoppen Sameie

Flere av medlemmene i styret for Tokerudtoppen Sameie vil trekke seg fra sitt verv i styret dersom sak 2 alt.A blir vedtatt. Medlemmene ser ikke å kunne delta i gjennomføring av ulovligheter. Dette gjelder leder, nestleder og flere styre- og varamedlemmer. Det vil derfor eventuelt bli avholdt nytt ekstraordinært sameiermøte med suppleringsvalg innen kort tid.

Se Info om sak 3.

 

Oslo, 4.8.2015

Styret for Tokerudtoppen Sameie