FEIL PÅ FAKTURAER FOR JULI MÅNED

21.06.2019 17:33

På årsmøtet i år ble det fattet vedtak om at fellesutgiftene skal fordeles etter eierbrøk, slik som det følger av vedtektene. I den forbindelse har OBOS sendt ut fakturaer for juli måned. Obos har i dag, 21.6. opplyst:

 

FEIL PÅ FAKTURAER FOR JULI MÅNED

 

Seksjonseierne har nylig mottatt faktura/e-faktura/avtalegiro for juli måned. Denne er dessverre feil for seksjonene fra 57 til 214. Vi vil rette dette omgående og ny faktura vil bli sendt ut.

Vi beklager ulempene dette kan ha medført.

Mvh OBOS Eiendomsforvaltning.

 

 

 

 

Med vennligh hilsen

Alf-Erik Vollen

Styreleder Tokerudtoppen Sameie

 

Advokatfirmaet Stadheim Vollen Parelius DA

Rådhusgt 17, 0158 Oslo

Mobil + 47 900 44 079

e-post: vollen@svpadvokatene.no