FORHÅNDSVARSEL OM NYTT SAMEIERMØTE OM FELLESGARASJEN

10.01.2019 18:35

 

NOTER DEG DATOEN:

13. FEBRUAR 2019 KL 18:00.
 

Styret planlegger et nytt ekstraordinært årsmøte om Fellesgarasjen (også benevnt som E-feltsgarasjen). Dette møtet vil bli avholdt onsdag 13. februar kl. 18:00. Vi ber deg sette av denne datoen i din kalender. Nærmere detaljer om sted (mest sannsynlig Rommen Scene på Rommen skole), forslag til vedtak og innkalling vil bli sendt ut i god tid før møtet.
Meningen er å samle all tilgjengelig informasjon om hva som har vært gjort i garasjesaken de siste årene, og at dette møtet skal tilføre sameierne ytterligere informasjon om saken, både faktisk og økonomisk.
Dermed kan vi forhåpentligvis få en bedre diskusjon enn sist.

Vi har mottatt brev fra Tokerudåsen og fra Tokerudlia vedr deres syn på saken etter at Tokerudtoppen sa nei og deres påstand om at skader som måtte skje skal være Tokerudtoppen sitt ansvar alene. Trykk på sameiene for å få frem og les brevene. Vi har nå svart på disse brevene, trykk her.

Det foreligger nå et utkast til vedtekter og innkalling til et møte for å stifte et garasjesameie også formelt. Trykk for å lese. Styret i Tokerudtoppen har så langt ikke behandlet forslaget. Vi vil gå gjennom dette i det ekstraordinære årsmøtet.

 

Valg av to medlemmer fra Tokerudtoppen sameie

Styret har to kandidater til dette styret (Fellesgarasjen) fra vårt sameie. Men kun den ene har sagt ja pr i dag. Dette kommer vi tilbake til i årsmøtet. Vi ønsker at seksjonseierne skal komme med forslag til hvem som skal sitte i dette styret fra Tokerudtoppen.

 

Forhåndsvarsel fra Oslo kommune om avvikling av dagens renovasjonsløsninger

Se vedlagte brev fra Oslo kommune hvor det varsles at dagens ordning vil bli avviklet. Det vil i tilfelle tvinge sameiet over på en annen løsning, enten med containere i flere «søppelskur» eller eventuelt til å etablere nedgravde containere. Styret kommer nærmere tilbake til denne saken i årsmøtet.

 

Sameiets årsmøte 2019 - Forhåndsvarsel

Sameiets ordinære årsmøte er planlagt avholdt 7. mai 2019 kl 18.00. Vi ber alle merke seg datoen i sine kalendre. 

Forslag til saker som krever vedtak som seksjonseiere ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 25. mars 2019.
For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er det ønskelig at:
• Det går klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøtet.
• Forslagsstiller formulerer en kort orientering for saken og et konkret forslag til vedtak.
• Forslag sendes til styrets e-postadresse: styret@tokerudtoppen.org
eller pr post som kan legges i sameiets postkasse i oppgangen.

 

Med vennlig hilsen

for Styret

Alf-Erik Vollen