GARASJEVASK

15.11.2017 13:15


Sameiets garasjer vil bli vasket 27. og 28. november.

Notér deg derfor følgende:

Vasking vil bli utført over to dager. Blokk 20 (den midterste) vil bli vasket 27.11,
mens blokk 19 (nærmest barnehagen) og 21(mot Vestlibua) vil bli vasket 28.11.

Bilene må være ute av garasjen fra kl. 08.00 - 16.00. Dersom bilen ikke er fjernet, betyr det at plassen ikke blir rengjort.
De som ikke tar bilen med seg på jobb/ut av området, kan parkere i andre etasje i Fellesgarasjen. Den åpnes for fri bruk disse dagene, men bare for de biler som må ut av de garasjer som er under vask. Ring Audhild og 957 63 703 og be om parkeringsstillatelse, dersom du må ha dette.

Det er nødvendig at alle plassene ryddes. Områder som ikke er ryddet, blir heller ikke vasket.
Vi nevner i denne forbindelse også at det ikke skal plasseres annet på garasjeplassene enn kjøretøy. Ting og tang må fjernes av brannsikkerhetsmessige grunner. Frist for fjerning: onsdag 22.11. Det kan oppbevares max 4 dekk pr plass.
Men man kan også kontakte vaktmester, Hans, tlf 970 42 901) for eventuelt å finne annen oppbevaring for bildekkene. Dersom man har bilbatterier, kan disse settes frem og vaktmester vil besørge fjerning av batterier.

Dersom det fortsatt er ting på garasjeplassene etter denne dato, blir de fjernet av vaktmester. Styret tar forbehold for å kreve at bortkjøring blir betalt av den som
eier skrotet/det som kjøres bort.


Med vennlig hilsen, for styret
Alf-Erik Vollen
Tokerudtoppen Sameie