GODT NYTT ÅR 2019!

03.01.2019 23:16

Styret ønsker samtlige sameiere og beboere et riktig GODT NYTT ÅR!

 

Ny vaktmester

Vi har gleden av å opplyse om at styret har ansatt Ronny Jensen som ny vaktmester fra januar.

Ronny er 50 år og har i det vesentlige sin yrkesbakgrunn som sjåfør/transport, men også med arbeidserfaring fra Furuset Vaktmestersentral og har gjennomført vaktmesterkurs. Vi ønsker Ronny velkommen til Tokerudtoppen sameie og et godt samarbeid!

Ronny nås på vaktmestertelefonen: 970 42 901 dersom det er saker som gjelder fellesområder/fellestjenester. Han vil i to uker arbeide sammen med nåværende vaktmester Hjalmar Jacobsen for å bli satt inn i jobben. Hjalmar avslutter dermed sitt vikariat, og vi takker Hjalmar for meget god innsats.

Ronny har familie og bor i Oslo. Han har ikke behov for sameiets vaktmesterleilighet. Denne er under oppussing (i regi av vaktmester Hjalmar Jacobsen). Styret vil ta stilling til om/når denne skal leies ut.

Ronny er ansatt i et vikariat i 6 måneder mens sameiet tar endelig stilling til om vi skal ha en fast ansatt vaktmester eller engasjere vaktmesterfirma. Styret vil orientere nærmere om saken på årets årsmøte.
 

 

Hensatt avfall

Vi henstiller til alle om ikke å sette ut avfall som brukte brukte elektriske artikkeler, møbler, pappkartonger el.a. Dettet er avfall som hver og en i sameiet selv må frakte til Brobekk avfallsdeponi. Vi har ingen ordning hvor sameiets vaktmester samler søppel som folk setter fra seg. Den som setter fra seg ting på sameiets område, må forvente at han/hun selv får regning for kostnadene med å frakte dette bort. Gi melding til styret eller snakk til de du ser som setter fra seg avfall.

 

Mangler du varmt vann?

Styret har fått melding om dårlig tilgang til varmt vann i én bolig. Styret vil undersøke årsaken nærmere, men ber om at du melder fra til styret dersom også du opplever sviktende varmtvannstilførsel.

 

Fellesgarasjen

Det har kommet varsel fra nabosameiene om at eierne i Tokerudtoppen Sameie vil bli holdt ansvarlig!

Som følge av at Tokerudtoppen sameie var det eneste som stemte mot riving og nybygging av Fellesgarasjen, har vi før jul fått brev fra Tokerudåsen og Tokerudlia sameie. (Du kan lese brevene ved å trykke på navnene)

Begge sameiene beklager at Tokerudtoppen har sagt nei til riving og bygging av nytt garasjehus til tross for at alle fagfolk som har vært konsultert har gått inn for å rive pga forfallet som har skjedd. De to andre sameiene finner det urimelig at Tokerudtoppen som en av tre eiere har sagt nei til riving og nybygging. Begge sameiene har varslet at de vil holde Tokerudtoppen sameie ved dets eiere ansvarlig for enhver skade som oppstår i garasjehuset. De har også varslet at de vil ta initiativ til å stenge fellesgarasjen slik den står i dag. Dette er en alvorlig situasjon som nå vil bli diskutert på nytt i styret og det vil sannsynligvis bli innkalt til et nytt ekstraordinært årsmøte for å drøfte saken. Styret i sameiet har som kjent gått inn for riving og nybygging.

 

Bergvarme m.m.

Her er en kort statusrapport: 
1. Gangbroer: 
Ny automatikk til varmekabler i gangbroene, arbeidene på 2 av 3 bygg er klart. Den 3:e trengte en ny styringsmodul. Denne installeres i januar. (Det er varme i alle gangbroene, arbeidet som gjøres er å gjennomføre en automatisk styring.)

2. Avtrekksventilasjon:

Viftene er montert og igangsatt. Innjusteringen skjer kontinuerlig. Vi oppfordrer alle brukerne til SNAREST å melde tilbake til: styret (styret@tokerudtoppen.org)
hvis dere føler at dere får for mye eller for lite ventilasjon i dag. 

3. Bergvarme:
• Boring 11 av 12 hull ble ferdig boret innen nyttår. Det siste hullet bores klart uke 2. Arbeidet med Innlegg og grøfter har startet. 
Rør inn til berederommet skal vare klar i uke 3.
• Rørleggerarbeidet er ca 80 % klart til de nye varmtvannsberederne og varmepumpene. Omkobling fra det gamle til det nye systemet planlegges til slutten av januar.
• Elektrikerarbeidet med Innkobling av de nye varmtvannsberederne og varmepumpene er også straks klart til omkobling fra det gamle til nye systemet
• Omkoblingen Planlegges til 23. januar. Da blir det noen timer UTEN VARMT VANN. Det blir varslet i postkassene i uke 3

4. Det som gjenstår er:
Isolering Plan: uke 5  
Automatisk energioppfølging installasjon av temperaturgivere og strømmåler for måling av Tokerudtoppens-energiforbruk. - Plan: uke 4
Finplanering av terreng: – Plan: våen 2019.

 

Innspill til styret

Hvis du har forslag til tiltak som du vil at styret skal arbeide med, ber vi om at du tar kontakt med styret på denne adressen: styret@tokerudtoppen.org
eller at du legger et skriv i postkassen til styret, - som fins i hver oppgang.

 

 

Med vennlig hilsen

for Styret

 

Alf-Erik Vollen