GRILLING OG HYGGE

30.04.2019 10:35

Styret har fått spørsmål om hva som er tillatt vedr grilling i Tokerudtoppen Sameie, og svaret er:
 

1. Det et er tillatt å grille på terrassene. men man kan bare bruke gass eller elektrisitet til formålet.

2. Det er også tillatte å bruke sameiets utegriller. Ved bruk av disse er det lagt opp til bruk av kull. Utegrilling medfører stor fare for brann og luftforurensning. Oslo kommune har derfor strenge regler når det gjelder bål og grilling. Ved bruk av tradisjonelle griller, herunder også sameiets egne utegriller, er unntatt fra forbudet. Utegrillene finnes i skogen rett ovenfor TB 6 og TB 18.

3. Vis forsiktighet ved all form for grilling! Den som bruker grill må vise ekstra varsomhet slik at ingen sjeneres vesentlig, og man må sikre seg med vann eller annet for å kontrollere at det ikke oppstår brann eller brannskader.

 

Styret ber alle om å bruke sunn fornuft ved grilling og aldri forlate en grill uten å forsikre seg om at den er slukket. La aldri barn operere grillen! Disse forsiktighetsreglene gjelder ved all grilling og over alt.
 

 

Vi ønsker alle på Tokerudtoppen en fin sommer og god grillsesong!

Om grilling: Se husordensreglene og https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2015-05-20-936
(Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Oslo kommune, Oslo.)