Infoskriv august 2014

26.08.2014 22:34

Hjemmesiden til sameiet har adresse:

www.tokerudtoppen.org

Her vil alle infoskriv bli lagt ut i tillegg til at et eksemplar blir hengt opp på oppslagstavlene i hver oppgang! Følg med der!

 

Søppel i sameiet

Styret har vedtatt å stenge søppelsjaktene i TB 12 og TB 14. Dette på grunn av at flytende avfall tømmes i sjakta som igjen renner ned i garasjen under blokka. Det vil bli plassert en søppelkontainer foran TB 14.

Det er heller ikke bra i sjaktene i TB 16 - 20 hvor det stadig renner illeluktende veske ned på garasjegulvet. Styret arbeider med å finne en god løsning på søppelproblemet for hele sameiet. Husk at all søppel skal sorteres og pakkes i grønne poser (matavfall), blå poser (plast), og "hvite" poser (all annen avfall).

 

Container for papir og papp!

Vi har tre containere til papir og papp-avfall. Her skal det bare kastes papir og eller papp!

Isopor fra emballasje skal deles opp i små biter og kastes i blå pose som plastavfall i vanlig søppelsjakt eller kasse.

Plastposer skal ikke henges utenpå containere, og esker, kartonger og annet avfall skal heller ikke settes utenfor containerne.

Vi vil ha det pent og rent rundt oss!

ALL vår søppel skal kastes i søppelsjakter, søppelkasser eller papir-containere!

 

Husordensreglene våre sier at

- det er ikke tillatt å benytte terrasser, balkonger til banking av tepper.

Småvask til tørk må henges under terrasse- eller balkongkanten.

 

Barnevogner / sykler

Barnevogner skal settes på anvist plass i oppgangens repos. Det er ikke tillatt å sette sykler eller andre sportsgjenstander i oppgangen eller reposene. Disse henvises til fellesboder og utvendig sykkelstativ. Barnevogner skal merkes med navn!

 

Terrasser / balkonger

De må ikke benyttes på en slik måte at dette sjenerer andre. Ved vanning av blomster-kasser, påse at vann ikke renner ned på terrassen under. Løse tepper må ikke ligge slik at dette kan medføre vannlekkasje i under-liggende seksjon.

Tepper fjernes før vinteren setter inn. Enhver er ansvarlig for den skade som kan oppstå ved ikke å følge disse bestemmelser.

Terrasser og balkonger må ikke brukes som lagerplass!

 

Nedløpsrør på terrassene

Det er viktig å holde terrassene fri for blader og annen rusk. Det er en hver sameier plikt å holde avløp på terrassene åpne så vannet kan renne fritt ned. Styret vil anbefale at ristene over avløp på terrasser / balkong fjernes helt. Der er nå så stor dimensjon på rørene at blader vil renne ned.

 

Mating av fugler etc.

Utlegging av mat til duer, kråker, skjærer, måker osv. må ikke forekomme. Dette medfører utrolige mengder skitt også på nærliggende terrasser og balkonger. Rengjøringskostnader vil kunne bli belastet seksjonseier.

Slik mating tiltrekker seg også rotter og mus.

 

Ødelagte markiser

Det er en del markiser på terrassene som er fillete og skjemmer ut vårt ny-renoverte sameie.

Styret henstiller til seksjonseierne om å reparere eller fjerne ødelagte markiser.

 

Dyrehold

Dyrehold skal meldes skriftlig til styret. Styret skal føre register på dyr i sameiet. Melding kan legges i styrepostkassen som finnes i alle oppgangene.

 

Uvedkommende i sameiet.

Det har vært uvedkommende som utgir seg for servicefolk fra Canal Digital etc. som er ute etter å rane beboere. Det har nylig vært et tilfelle av grovt tyveri i sameiet vårt. Derfor vær forsiktig med hvem du slipper inn. Inngangsdørene skal til en hver tid være låst!

 

Fellesrom merking av private eiendeler

Alle private eiendeler som er plassert i fellesrommene skal være merket med navn.

Eiendeler som ikke er merket blir fjernet av vaktmester. Fellesrommene er ikke lager for gamle møbler, elektriske artikler og annet.

 

Ha en fin høst! – Hilsen Styret.