INFO FRA STYRET - APRIL 2020

06.04.2020 15:26

 

ÅRSMØTET 2020 UTSETTES TROLIG

Styret har sendt forhåndsvarsel om at årsmøtet skal avholdes 7. mai. På grunn av koronasmitten og forbudet mot å samle mer enn 5 personer, ser det ikke ut til at vi får avholdt årsmøtet som planlagt. Loven sier at årsmøtet skal være avholdt innen 30. juni. Vi venter derfor litt og ser an situasjonen.

Regjeringen vil ventelig gi tillatelse til å avholde årsmøter digitalt (på internett). Vi anser det for å være et grunnleggende demokratisk prinsipp at årsmøter avholdes fysisk og at samtidighetsprinsippet opprettholdes; dvs at alle kan møte samtidig og sikre meningsutveksling og avstemming på samme fakta. Hvis vi må avholde årsmøtet digitalt er vi redd for at vi mister mange seksjonseiere som ikke får delta, og vi mister diskusjonene. Derfor er det mulig at vi begrenser oss til å behandle årsregnskap og budsjett på et slikt digitalt årsmøte. Andre saker tar vi til høsten, når vi regner med at forsamlingsforbudet blir opphevet.

Mer informasjon følger om hvordan og når årsmøtet kan avholdes.

 

NY AVFALLSORDNING

Nye avfallskontainere er i ferd med å etableres og vi håper å kunne ta disse i bruk rundt 1. mai. Som dere har sett medfører nye beholdere også litt veiomlegging og asfaltering samt sikringsarbeid. Dette skjer etter påbud fra kommunen slik at deres store biler kan ta seg frem.

Når de nye nedkastene utendørs blir tatt i bruk, blir gamle nedkast i oppgangene rengjort og plombert. De gamle plasttrallene for søppel leveres tilbake til kommunen.

 

GRØNTAREAL FORAN MIDTBLOKKEN

Etter at det ble satt ned brønnvannspumper skulle grøntområdet foran midtblokken gjøres ferdig, men entreprenøren somlet i hele fjor. Nå har den som skulle utføre jobben innstilt sin virksomhet. BoligEnergi (som har ansvaret) har lovet at de arbeider etter en plan om at området skal stå ferdig ca. 8. mai. Det skal plukkes stein, harves og tilføres mye mer jord slik at det blir en bedre arrondering (avrenning) før det sås gress.

 

ETABLERING AV VARMTVANNSMÅLERE

Styret har nå fått bekreftet at dette er teknisk mulig. Årsmøtet har besluttet at vi skal etablere dette. Det er likevel ønskelig at saken behandles en gang til av årsmøtet fordi vi har hatt ekstra kostnader med ny avfallsordning, og vi får også andre kostnader som vi ønsker at sameierne skal vurdere før vi går videre.

 

SVIKTENDE VARMTVANNFORSYNING OG SVEKKET VANNTRYKK

Styret har fått noen klager på at varmtvannet ikke er varmt nok, og at det ikke er trykk nok til hver leilighet. Vi gjør nå undersøkelser om hvordan dette kan utbedres.

 

DET ER ANSATT NY VAKTMESTER

Prøveordningen med ISS og Vaktmesterkompaniet går ut 30. april. Styret har ansatt ny vaktmester fra 1. mai 2020. Han vil også flytte inn i vaktmesterleiligheten (nr.8), ventelig omtrent 1. juli. Mer informasjon om både dette og ham kommer etter påske.

 

FELLES GARASJEHUS

Garasjehuset eies av Tokerudåsen, Tokerudlia og Tokerudtoppen med 1/3 hver. Lia og Åsen har vedtatt å rive og bygge nytt. Tokerudtoppen har hatt tre avstemninger. Vi hadde satt som krav at riving krevde 2/3 dels flertall i hvert sameie. Det har vi ikke oppnådd i Tokerudtoppen og vi er derfor nå årsaken til at det ikke gjøres noe arbeid på garasjen. Vi (dvs Tokerudtoppen) har vedtatt å vente til vi har mer sikkerhet om kostnadene ved å rehabilitere eller rive og bygge nytt.

Det har vært gjort nye undersøkelser av bygget. Man har kommer til at det er betydelig mer skader enn først antatt. Derfor er nå andre etasje i bygget stengt p.g.a. av faren for skader eller kollaps. Rehabilitering er nå priset til ca. 45 millioner, mens riving og nybygg er priset til ca. 71 millioner. Norconsult har anbefalt at det bygges nytt når kostnadene ved rehabilitering er mer enn 60 % av nybyggpris. Da saken var til behandling sist, var kostnaden ved rehabilitering anslått til ca. 30. millioner. Interimsstyret har tatt initiativ til å innhente pris på nybygging. Saken vil etter hvert komme opp på et ekstraordinært årsmøte i Tokerudtoppen.

Interimsstyret har engasjert uavhengig advokat til å vurdere hvilke krav lovgivningen stiller til flertall for vedtak om riving eller bygge nytt, og til vedtak om valg av entreprenør. Selv om konklusjonen skulle bli at dette kan avgjøres av Garasjestyret eller av styrene i hvert sameie med mer enn 50% av sameiestyrene bak vedtaket, vil styret i Tokerudtoppen avholde ekstraordinært årsmøte om saken så snart vi kan. Men det blir neppe før tidligst til høsten p.g.a. koronaproblemene.

I mellomtiden kan man parkere gratis på nedre plan inntil det også eventuelt blir stengt. Det er også søkt kommunen om å etablere parkeringsplasser ute (mot betaling) inntil garasjehuset er trygt å bruke igjen. De som ønsker, kan kontakte Stovner Senter som har satt av 50 plasser til utleie for kr 500 pr mnd. inntil vi har garasjehuset ferdig igjen. Ta kontakt ved å logge deg på: Https://www.leieparkering.no/Leietaker/login_kode.aspx?reg_code=BAV4ZKFIZ

Mer informasjon kommer.

 

ELBILLADING

Styret har ikke fattet vedtak i sak om å etablere stasjner under blokkene for elbillading. Saken kommer opp på årsmøtet.

 

KORONASMITTE

Vi oppfordrer alle til å lytte til myndighetenes råd for å unngå koronasmitte, unngå store forsamlinger, vask hendene og hold god avstand! 

For mer informasjon, følg med på:  www.helsenorge.no

 

GOD PÅSKE!

Styret benytter anledningen til å ønske alle seksjonseiere og øvrige beboere en riktig GOD PÅSKE!

 

                                  

 

Med vennlig hilsen

Styret i Tokerudtoppen sameie

Oslo 5.4.2020