Infoskriv februar 2014

11.02.2014 23:13

Ny hjemmeside

Som dere ser har sameiet fått ny design på sine hjemmesider og ny "adresse".

www.tokerudtoppen.org

Her vil mesteparten av ny info bli lagt i framtiden. Ett skriftlig eksemplar av info vil bli satt opp på de nye oppslagstavlene i hver oppgang! Følg med der!

 

Rør i rør

Sameiet bygde om røranlegget i 2002. Dette er et rør-i-rør-anlegg. Det ble gjort for å hindre lekkasjer og vannskader. Rørskapet og avløpsrøret fra rør-i-rør boksen må aldri blokkeres. Avløpsrøret skal ha fritt utløp til badegulvet. Dersom det blir lekkasje vil vannet renne ut på badegulvet og ingen skader vil påføres hverken din seksjon eller den under.

Ta kontakt med styret hvis du lurer på noe!

 

Nedløpsrør på terrassene

Det er viktig å holde terrassene fri for snø. Bruk spade/ snømåke av plast!  Da blir ikke det nye gulvbelegget på terrassene ødelagt.

Eier PLIKTER å holde avløp på terrassene åpne så vannet kan renne fritt ned. Rens risten over sluket.

 

Container for papir/ papp!

Vi har mange containere for papir/ papp-avfall. Her skal det bare kastes papir eller papp.

Isopor fra emballasje skal deles opp i små biter og kastes i blå pose som plastavfall i vanlig søppelsjakt/ kasse.

Plastposer skal ikke henges utenpå containerne. Esker/ kartonger og annet avfall skal ikke settes utenfor containerne.

Vi vil ha det pent og rent rundt oss!

ALL søppel skal kastes i søppelsjakter, søppelkasser eller papircontainere.

 

Legge ut mat

Det er ikke lov å legge ut mat på terrassene, eller ute på sameiets område. Matingen tiltrekker seg rotter og mus. Det er konstatert mus i kjeller i TB 8-14. Det bør ikke oppbevares matvarer i kjellerbodene.

 

NB! Sameiermøte

Sameiermøtet 2014 er fastsatt til:

mandag 28. april 2014 kl. 19:00 på Tokerud skole.

Fullstendig innkalling kommer senere!

 

Utleie av seksjoner

Alle seksjonseiere som leier ut sine seksjoner skal registrere sine leieboere i et leieboerregister med leietakers navn og antall personer i bofellesskapet. Melding legges i styrets postkasser som er plassert i hver oppgang. Styret har ansvaret for å føre leieboerregisteret.

 

Dyrehold

Dyrehold skal meldes skriftlig til styret. Styret skal føre register på dyr i sameiet.

 

Kasting av sigarettsneiper

Unngå å "knipse" sigarettsneiper fra terrasser/ balkonger. Det har igjen vært skader på markiser og terrassemøbler på grunn av sigarettsneiper som kastes på denne måten. Dette utgjør en stor brannfare for resten av beboerne.  Bruk askebeger!

 

Reklamasjoner på utfør arbeid

Arbeidene med reklamasjoner begynner når ute-temperaturen tillater det, så som:

  • Maling av rekkverk på alle gangbruene, i alt 10 bruer.
  • Ny asfalt foran alle inngangsdørene.
  • Bakkeplan utenfor TB 2-6 (stuesiden) skal planeres og såes.

Styret har liste på alle arbeidene som skal utføres.

 

Endegavler

Dessverre så har det blitt lekkasje langs de grå beslagene rundt "steniplatene". Consolvo starter med reparasjon og kontroll av alle seks endegavler når vær og temperatur tillater det.

 

Fellesrom - merking av private eiendeler

Alle private eiendeler som er plassert i fellesrommene skal være merket med navn.

Eiendeler som ikke er merket vil bli fjernet av vaktmester. Fellesrommene er ikke lager for skrot, aviser og annen søppel.