INFO FRA STYRET JUNI 2020

02.06.2020 16:01

 

ÅRSMØTET AVHOLDES 18. JUNI PÅ ROMMEN SCENE

Smittespredningen av Covid-19 er nå svært lav i Norge og det er derfor nå åpnet for at man kan avholde større møter forutsatt 1 meters avstand. 

Rommen Scene er et lokale som tilfredsstiller slike forsiktighetsregler. Styret er derfor glade for å kunne opplyse at Tokerudtoppen Sameie vil avholde fysisk årsmøte torsdag 18. juni kl 18:00 på Rommen Scene. Vanlig innkalling sendes ut til alle seksjonseiere.

 

VI HAR ANSATT NY VAKTMESTER

Vi har gleden av å presentere Per Morten Bjarnøy som vår nye vaktmester fra 4. mai. Hans ordinære arbeidstid er fra kl 07:00 til kl 16:00 med en viss fleksibilitet. Bjarnøy har nå også flyttet inn i vår tjenestebolig. Dersom det er forhold man ønsker å ta opp som angår vedlikehold av fellesarealer, skader etc, kan man kontakte vaktmester Bjarnøy. Han kan nås i arbeidstiden på mobiltelefon : 970 42 901.

                                             

Vi ønsker Per Morten velkommen til Tokerudtoppen Sameie og ser frem til et godt samarbeid.

 

NY AVFALLSORDNING

Pga av ulike omstendigheter som vansker med å skaffe folk og diverse ekstraarbeider, har åpningen av de nye avfallsbeholderne blitt utsatt. De forventes åpnet i løpet av første uken i juni. Det vil komme oppslag om dette og at gammel ordning opphører. Kommunen vil fjerne de grønne beholderne som står foran inngangene til midtblokka og det samme gjelder alle papircontainerne.

Nedkastene i blokkene blir vasket og desinfisert før de limes igjen og sperret for videre bruk.

 

LITT GODT «BONDEVETT»

 

1. MATING AV FUGLER FRA BLOMSTERKASSENE

Styret får stadig melding om at noen mater fugler fra blomsterkassene. Det er ikke greit når man legger ut mat til måkene. Mat i store kvanta rett i blomsterkasser inviterer fugler man ikke ønsker, og som i tillegg er til stor sjenanse for naboer. Vi må derfor be om at man ikke mater måker, skjærer og duer. 

 

2. MAN SPYLER IKKE TERRASSENE

Det er dessverre noen som spyler terrassene sine. Dette er til stor sjenanse for naboene som bor under, og kan i verste fall medføre erstatningsansvar. Vi ber defor at man tenker seg om og slutter med slik spyling. Man kan vaske terrassene uten å søle vann over kantene. Så minner vi eierne om at det er de som er ansvarlige for sine leieboere og at disse blir satt inn i husordensreglene, - og i vanlig norsk bondevett.

 

3. PLANTER OG BUSKER TIL SKADE OG BESVÆR

Noen beboere har planter / trær i blomsterkassene på stuesiden som etter hvert har blitt så store at de truer med å "sprenge" blomsterkassene. Hvis kassene sprekker av skader pga store  planter eller trær og/ eller i kombinasjon med frostsprengninger, kan seksjonseieren bli ansvarlig for å bytte kassen. En slik betongkasse i tillegg til arbeidet med å montere den er ikke billig!

Noen beboere har planter som drysser ned til naboene. Blomster og grønt er pent, men vi ber lle sjekke egne planter for å unngå at det drysser ned mot naboene.

 

Helt til sist vil Styret ønske alle i Tokerudtoppen Sameie en riktig God sommer!

 

Hilsen Styret