INFO FRA STYRET - NOVEMBER 2019

10.11.2019 16:10

 

GATELYS HAR SLOKNET

På lørdag den 8.11. kjørte en bil inn i en lyktestolpe mellom Tokerudberget 14 og 16. Stolpen ble skadet og alle lysstolpene foran sameiets blokker samt på veien til Tokerud skole ble mørklagt.

Stolpene tilhører og vedlikeholdes av Oslo kommune og de er varslet om at det må gjøres reparasjon. Vi håper at dette vil bli gjort snarest. Hvis noen vet hvem som kjørte på stolpen, ber vi om at dette blir meddelt styret.

NB! Søndag kveld den 9.11. ble feilen rettet, - så nå er det lys i lampene igjen!

 

 

BOM

Etter flere forsinkelser er endelig bomstasjonen i orden. Vi minner om at innkjøring er tillatt når man har et behov. Parkering på sameiets områder er ikke tillatt, kun nødvendig av- og pålessing, - deretter må bilen kjøres bort. Den som parkerer vil få gebyr om det ikke vises aktivitet ved bilen.

Les mer om bommen på "INFO FRA STYRET - OKTOBER 2019".

 

SNØRYDDING

Vi har som kjent engasjert ISS til å løse vaktmesteroppgavene i sameiet med en prøveperiode frem til neste årsmøte. ISS benytter Vaktmestercompaniet til å gjøre snøbrøyting. Vi håper oppgaven blir løst tilfredsstillende.

Styret har fått noe kritikk for ikke å ha ansatt egen vaktmester i sameiet. Dette vil bli vurdert på nytt, og avgjørelsen vil bli tatt av neste årsmøte i mai 2020.

 

ÅPENT STYREROM

Som kjent har styret en åpen time for beboere som ønsker å snakke med styret. Neste åpen time er tirsdag 12.1. kl. 17:00 i styrerommet, Tokerudberget nr. 10. Hvis du har saker du vil at styret skal behandle: ta kontakt via vår e-postadresse: styret@tokerudtoppen.org, eller ring 900 44 079.

Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen

for Styret

Alf-Erik Vollen