Infoskriv april 2015.

07.04.2015 15:36

Søppelskur - blokk 20 (TB 8 – 14)

Det er plassert i alt 16 søppelkasser i dette skuret. Tre - fire kasser er stadig overfylte og med lokkene helt åpne mens de resterende står mer eller mindre tomme! Dette gjør at rotter, kråker og skjærer fritt kan forsyne seg av matrester og annet avfall.

Det er tillatt å ta i bruk kassene som er tomme slik at ikke så mye søppel blir liggende utover gulvet.

Mange kaster også papp og papir (kartong) i disse kassene. Det finnes en egen papircontainer til det rett ved siden av.

Vær snill. - IKKE kast matavfall bak skuret!

DET HOLDES ORDEN,

- DETTE ER ALLES ANSVAR!

 

Søppel i sameiet.

Det er fremdeles en del søppel som hensettes slik at vaktmester må kjøre dette bort. Det som ikke kan kastes i våre søppelkasser kan leveres gratis på Brobekk gjenvinning. Det er bestilt komprimatorbil til 15. april kl. 17:00.

 

Container for papir/papp.

Vi har mange containere til papir- og pappavfall. Her skal det kun kastes papir og papp.

Isopor fra emballasje skal deles opp i små biter i blå pose og kastes som plastavfall i vanlig søppelsjakt/kasse. Plastposer skal ikke henges utenpå containerne, og esker/kartonger og annet avfall skal heller ikke settes utenfor containerne.

Vi vil ha det pent og rent rundt oss!

ALL vår søppel skal i søppelsjakter, søppelkasser eller papircontainere.

 

Barnevogner/sykler.

I våre husordensregler står det: Barnevogner kan settes på anvist plass i oppgangens repos. Det er heller ikke tillatt å sette sykler eller andre sports-gjenstander i oppgangen eller reposene. Det henvises til fellesboder og utvendig sykkelstativ.

 

Parkeringsplasser.

Det er ledige parkeringsplasser som kan leies ved henvendelse til garasjeansvarlig på

tlf. 957 63 703.

 

Dørmatter.

Vær snill å ta inn dørmattene hver lørdag slik at vaskefirmaet får vasket gulvene på en ordentlig måte.

 

Terrasser/Balkonger.

Disse må ikke benyttes på en slik måte at det sjenerer andre. Hold slukket åpent. Hver og en er selv ansvarlig for den skade som kan oppstå ved ikke å følge disse bestemmelser. Terrasser og balkonger må ikke brukes som lagerplass. Utlegging av mat til fugler osv. må ikke forekomme.  

 

Boder og påbygg på terrasser.

Alle som ønsker å sette opp bod eller påbygg på terrassen må melde fra til styret for registrering.

Styret har arbeidstegninger både på boder og påbygg som vi utleverer på forespørsel. Ta kontakt for et møte hvis dette er ønskelig.

 

Fellesrom - merking av private eiendeler.

Alle private eiendeler som er plassert i fellesrommene skal være merket med navn.

Eiendeler som ikke er merket vil bli fjernet av vaktmester. Fellesrommene er ikke lager for "skrot", men for hagemøbler, sykler og barnevogner Alt annet vil bli fjernet selv om det er merket med navn. Sameier/ beboer må betale for fjerning som utføres av vaktmester.

 

Sameiermøte – Årsmøte 2015.

Tokerud skole er under ombygging. Derfor vil sameiets årsmøte bli holdt på

klubbhuset til Vestli IL (Låven på Jesperudjordet)

mandag 20. april kl. 18:00.

NB! Innkalling med dagsorden vil bli sendt til alle sameiere som vanlig post.