Informasjon angående avtale mellom Tokerudtoppen Sameie og Norsk Brannvern.

06.08.2016 20:29

Kontroll av brannvern / HMS - august 2016.

 

  1. Kontrollrunde til alle seksjoner og fellesarealer.
  2. Skifte ut alle skumapparatene og innlevering av de gamle.  Dersom seksjonen ikke har gammelt apparat til innlevering blir seksjonseier fakturert kr 300,-. Kostnaden for utskiftingen dekkes av felleskostnadene.
  3. Sjekker brannvarsler (røykvarsler). De som ikke har brannvarsler får montert ny godkjent brannvarsler og blir fakturert kr 300,- pr. stk. (Dette er ikke valgfritt pga brannsikkerheten i hele sameiet.

 

I forbindelse med at vårt sameie har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss følgende dager mellom kl. 17:00 og 21:00. (De stsrter gjerne litt tidligere med fellesområder og besøker de som er hjemme.)

 

Torsdag 4. august besøkes Tokerudberget 2, 4, 6 og 8.

Mandag 8. august besøkes Tokerudberget 10, 12, 14 og 16.

Tirsdag  9. august besøkes Tokerudberget 18 og 20.

 

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake

Mandag 29. august mellom kl. 17:00 og 21:00.

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. De vil teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av Styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får komme inn til samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt sameiets Styre, eventuelt Norsk Brannvern på   post@brannvern.  no eller på tlf. 32 27 35 28 i tiden mellom  kl.09:00 - 15:00

 

Hilsen Styret