Infoskriv april 2016

06.04.2016 13:41

Sameiermøte

Det vil bli avholdt ordinært sameiermøte/ årsmøte mandag 25. april i lokalene til Vestli Idrettslag. (Låven ved Jesperudjordet.) Møtet begynner kl. 18:00 presis. Husk ditt eget seksjonsnummer, og å ta med ferdig utfylt registreringsblankett.

Innkalling med dagsorden vil bli sendt til alle sameiere som vanlig post i god tid før møtet.
 

Canal Digital

For tiden holder Canal Digital på å oppgradere kabelnettet i sameiet til fiberkabel. Dette har resultert i en del graving spesielt ved siden av garasjeinnkjøringen foran TB 6 hvor også trappen ned til garasjen er fjernet. Fiberkabel gir bedre og stabilt TV-bilde og vi vil også få et raskere internett. Vi er lovet at gravingen snart er ferdig og trappen vil bli satt opp igjen. Alle sameiere vil få nytt kabelopplegg inn i leiligheten og en ny og mer moderne dekoder.

 

Situasjonen i Garasjehuset

Det har i en periode nå vært svært kaotiske forhold i gjesteparkeringen. Grunnen har vært at Tokerudåsen restaurerer sine garasjer og har latt sine sameiere parkere i gjestegarasjen. Dette har blitt endret på slik at de heretter vil parkere på ledige plasser under sine blokker.

Senere skal Tokerudlia utbedre reklamasjoner på rehabiliteringen i sine garasjer, men de har søkt kommunen om å få lov til å parkere langs veien i Tokerudberget i den perioden.

 

Ny anleggsvei

Som dere sikkert har sett er det anlagt en "vei" fra rundkjøringen i enden av Tokerudberget, forbi barnehagen og videre frem til Jesperudjordet. Dette er i forbindelse med oppgraderingen av idrettsanlegget og vil vare frem til oktober!

 

Generelt om søppel

Vi må alle bli flinkere til å håndtere vårt søppel. Vi må bruke sjaktene (der de fremdeles finnes) og søppelkontainerne. Det blir dessverre henslengt all slags søppel rundt i sameiets område. All søppel skal pakkes inn i poser før det kastes! Det er jo i alles interesse at det ser pent og ryddig rundt oss.

 

Snus og sigarettstumper / uhygienisk

Nå som snøen forsvinner er det trist å se alle sneiper og snusdåser som dukker frem.

Unngå å kaste sigarettsneiper fra terrasser/ balkonger. Det er stadig skader på markiser og terrassemøbler på grunn av sigarettsneiper som kastes på denne måten. Dette utgjør en stor brannfare for resten av beboerne. 

Bruk askebeger!

 

Komprimatorbil

Sameiet vil også i år ha en våropprydding som tidligere. Mandag den 9. mai er det bestilt komprimatorbil som vil ta i mot det som sameierne vil kaste. På søndag 8. mai kan man begynne å plassere ut søppel på snuplassen utenfor blokkene.

Det vil være fint om en del sameiere møter opp den 9. mai og er behjelpelig med å lesse på komprimatorbilen!

Små elektriske artikler samt maling og annet flytende må settes for seg.

NB! Store elektriske hvitevarer og bildekk må hver enket sameier kjøre bort selv.

 

Dugnad / Rusken

Det skal være felles dugnad for sameiet onsdag den 11. mai kl. 18:00. Vær med å gjøre det rent og trivelig rundt der du bor. Møt opp på snuplassen utenfor TB 8 hvor vaktmesteren vil fordele arbeidsoppgaver. Han har også med river, spader, søppelsekker etc. Det serveres boller og brus til alle som er med og alle barna vil i tillegg få en premie.