Infoskriv august 2016.

23.08.2016 15:44

CONTAINERE / RETURORDNING

Papircontainerne er kun for oppsamling av papp og papir. Da er det viktig at papp og papir legges opp i containeren og ikke utenfor. Det skal heller ikke plasseres poser og annet søppel rundt containerne.

Det er blitt plassert en returcontainer for flasker og metall i bakken mellom TB 14 og 16. Denne containeren skal også brukes med omhu, og kun til det formålet som den er satt opp for. Det er en egen søppelkasse for plastposer.

 

BRUK AV GARASJEPLASS

Parkeringsplassene i garasjene under hver blokk skal kun benyttes til parkering av kjøretøy. Plassene skal ikke benyttes for oppbevaring av andre ting.

 

BRUK AV GRILL  

Det har vært mange diskusjoner i sameiet i forbindelse med bruk av grill. Styret har fattet vedtak om at både gassgrill og elektrisk grill kan brukes på terrasser / balkonger.

Det er derimot ikke tillatt å bruke kullgrill på verken på terrasser eller balkonger.

Ved all bruk av grill skal man ta hensyn til naboer med tanke på lukt og sjenanse.

Vi vil også benytte anledningen til å minne om de kullgrillene som er i plassert i skogen utenfor blokkene. Alle som bor i sameiet er velkomne til å benytte seg av disse.

 

BEPLANTING – FELLESAREALER

Det er beplantet flere steder på fellesarealene. Styret ber alle om å ta vare på disse plantene.

Vi minner samtidig på om søppelkasser og askebegre som er plassert rundt i sameiet. Disse er til for at det skal være rent og ryddig i sameiet.

 

HMS - BRANNVERN RUNDE

Det ble hengt opp informasjon om brannvernrunde før Norsk Brannvern kom på kontroll. Denne informasjonen henger fortsatt i oppgangene Det har nå vært en kontrollrunde i alle fellesarealene og i de fleste seksjonene.

De av dere som ikke var hjemme da kontrollrunden ble utført må sørge for å være til stede når Norsk Brannvern kommer tilbake for å avslutte sin inspeksjon mandag 29. august  mellom kl. 17:00 og 21:00.

 

BLOMSTERKASSER / TERRASSER / BALKONGER

Vi går nå høsten raskt i møte. Det pleier å være en tid med mye blader og greiner på terrassene. Da er det veldig viktig at ristene på enden av vannrenna blir holdt helt rene. For å få vannet til å renne lettere ned er det greit å fjerne risten over nedløpsrøret.

Ved vask av balkong og veranda skal det brukes bøtte og klut. Ikke spyl med vannslange!

Avløpsslangene som henger under blomsterkasene skal være vendt innover slik at vannet fra kassene renner i vannrenna og videre ned. Vender de utover vil dette føre til at vannet renner ned til naboen under. – Ingen er noe særlig glade for det!

 

RO OG ORDEN

Utdrag fra husordensreglene:

Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten mellom kl. 23:00 og kl. 07:00.

Søn- og helligdager mellom kl. 23:00 og kl. 09:00.

Banking og boring er ikke tillatt på søn- og helligdager, - kun på hverdager mellom kl. 09:00 og kl. 20:00.

 

Styret ønsker alle sameiere og beboere en god sensommer og høst.