Infoskriv desember 2014

09.12.2014 12:26

Plattinger.

Sameiet har laget plattinger på stuesiden utenfor de seksjonene som har utgang på bakkeplan foran TB2-6. Disse skal ikke brukes som vanlig utgang. Det gjelder også alle andre utganger på bakkeplan kjøkkenside. Alt opphold på plattinger, og utenfor bygningskropp, skjer på eget ansvar. Det hender at ting blir kastet ned fra terrassene, særlig om vinteren ved fjerning av snø fra terrassene.

 

Boder.

Boder kan nå settes opp igjen etter rehabiliteringen. Alle som har krysset av på søknadsskjema i 2013 kan hente tegninger på styrerommet. Nye seksjonseiere, og andre som ønsker å lage bod, kan sende søknad om dette til styret. Boden er ca.60 cm dyp og ca.130 cm bred og er ikke søknadspliktig, men alle skal tegnes inn på fasadeplan. Det ordner Styret.

 

Påbygg.

De kan nå bygges opp igjen. Påbygg er et varmt rom og er derfor søknadspliktig!

Alle som har søkt om påbygg kan nå få tegninger og rammetillatelsen som er tilgjengelig på styrerommet. De som vil bygge påbygg må ha en ansvarlig utførende byggmester som er ansvarlig for påbygget. PX-Solutions AS har ansvarsrett til tiltaket ovenfor PBE. Nye seksjonseiere, og de som ikke har søkt , men ønsker å bygge påbygg, kan sende inn søknad til Styret snarest. Alle omkostninger vedrørende søknader til PBE må dekkes av seksjonseierne. Styret kommer tilbake med info om hvordan omkostningene skal fordeles.

 

Skifte av vinduer.

Dette har styret for flere år siden søkt PBE om. Det gjelder også terrassedører. Skifte av vinduer og terrassedører er ikke søknadspliktig. Dette gjelder også montering av heve-senkedører som flere vil kjøpe. Husk at alle slike arbeider skal meldes til Styret!

 

Terrasser / balkonger.

De må ikke benyttes på en slik måte at det sjenerer andre. Ved vanning av blomsterkasser, - pass på at vann ikke renner ned på terrassen under. Løse tepper må ikke ligge slik at det kan medføre vannlekkasje i underliggende seksjon. Tepper må fjernes før vinteren setter inn.

Terrasser og balkonger må ikke brukes som lagerplass.

Hver og en er ansvarlig for de skader som kan oppstå ved ikke å følge disse bestemmelser.

Utlegging av mat til fugler må ikke forekomme da det medfører utrolige mengder skitt også på nærliggende terrasser/balkonger. Rengjøringskostnader vil kunne bli belastet seksjonseier.

 

Ødelagte markiser.

Det er en del markiser på terrassene som er fillete og skjemmer ut vårt nylig renoverte sameie.

Styret henstiller til seksjonseierne om å reparere eller fjerne ødelagte markiser.

 

Styrets arbeid.

Styret i Sameiet består av sameiere i Tokerudtoppen som på frivillig basis forsøker å gjøre det beste for sameiere og beboere. Alle tiltak er kanskje ikke like populære, men de er nødvendige. Det som settes i verk er ikke bestemt av noen enkelt, men av et samlet Styre. Derfor er det leit når enkelte medlemmer av Styret, og ikke minst sameiets valgte styreleder, blir utsatt for baksnakkelser og direkte sjikane og løgn. Det er ikke noe hyggelig. De som har noe usnakket med Styret; - vær snill å ta kontakt direkte og ikke gjennom naboen!

 

Til sist vil Styret ønske alle sameiere og beboere:

God Jul og Godt Nytt År.