Infoskriv desember 2016

30.11.2016 15:13

 FARAOMAUR I TB 2 - TB 6

Som nevnt i tidligere info er det oppdaget Faraomaur i flere leiligheter i TB 2- 6 blokken. Rentokil har satt i gang utryddelse og inspeksjoner. Firmaet har hatt problemer med å komme inn i enkelte leiligheter da ingen har vært til stede. Det er viktig at de får tilgang til alle leiligheter i TB 2 - 6. Det blir satt oppslag på inngangsdøra vedrørende inspeksjonstidene, samt at det blir lagt lapper i postkassene til de aktuelle leilighetene som skal besøkes.

De som ikke kan være hjemme på de oppsatte tidspunktene må ta kontakt med styret.

 

POSTKASSER / RINGETABLÅER

Alle frontene på postkassene skal nå renses og oppgraderes. Det vil bli klistret på et skilt som viser til leilighetens plassering. (Eksempel H0101, H0103 osv.)

Navneskilt på postkassene kan f. eks. bestilles hos Skomakeren  (Stovner Sko- og Nøkkelservice) på Stovner Senter.

Det er enten navnet til seksjonseier eller leietaker som skal vises på skiltet. Dersom det er mange leietakere bør det innføres c/o adresse på brev til de enkelte leietakerne.

Det er ikke tillatt å skrive med tusj eller klistre mange lapper direkte på postkassene.

Det er heller ikke tillatt å sette opp lapper eller bruke tusj på ringetablåer. Vaktmesteren har nødvendig utstyr som trenges og som må brukes for å endre navn på ringetablåer.   

 

INNGLASSING

Styret har arbeidet lenge med å få godkjent innglassing av balkongene. Godkjenning fra Oslo kommune foreligger nå. Dette har tatt mye lengre tid enn planlagt bl.a. på grunn av at kommunen krevde mange flere tilleggsopplysninger enn ved tidligere prosjekter som vår leverandøren har gjennomført. 

For de som har inngått avtale om innglassing vil monteringen skje om få dager.

Det er fortsatt mulig å inngå avtale om innglassing ved å kontakte Vivestad Glass  v/ Johnny Reyes , tlf. 911 70 263 eller e-post til: johnny@vivestadglass.no

 

TERRASSER / VANNKRANER

Det er viktig at ristene i enden av vannrenna er helt rene for løv, blader og annet. Det er også mulig å fjerne ristene slik at vannet renner lettere ned.

De som eventuelt har montert en vannkran på terrasse og/eller balkong må sørge for å få disse fjernet umiddelbart. Kranen kan fryse om vinteren og derved forårsake vannlekkasje. Slike skader dekkes ikke av sameiets forsikring, men må dekkes av den enkelte sameier.

Husk å rydde terrasser / balkonger før snøen kommer!

 

OPPHOLD I GARASJENE OG KJELLERE 

Det er oppdaget unge mennesker som røyker hasj i garasjene og kjellergangene. Blir dette oppdaget igjen vil det bli anmeldt til politiet.

Smart Security, som har vakthold i våre garasjer, følger ekstra med og har også beskjed om å anmelde og tilkalle politiet med en gang.

Se etter at garasjeporten går igjen etter deg. Meld fra til garasjeansvarlig eller vaktmester dersom porten er i ustand eller ikke går igjen av seg selv.

 

FETT I VASKEKUMMER OG WC

Vaktmesteren har igjen måtte tilkalle rørlegger og høytrykksspyling for å rengjøre tette rør. Det ble løsnet en stor klump fett fra en av seksjonene. Seksjonseier må selv betale for kostnaden for dette arbeidet.

Det er ikke tillatt å helle olje/fett i utslag eller WC.

Fettet klumper seg sammen til store klumper som etter hvert gjør avløpsrørene tette. Det medfører at de nederste seksjonene får avløpsvann/ kloakkvann opp av sitt WC med de ulemper det medfører i leiligheten.

 

FELLESKOSTNADENE

Så en gladnyhet til slutt!

              

 Styret har bestemt at det ikke er nødvendig¨å øke felleskostnadene fra 1. januar 2017.

- Og med det vil:

 

STYRET ØNSKE ALLE SAMEIERE OG BEBOERE I TOKERUDTOPPEN SAMEIE

EN RIKTIG GOD JUL, - OG EN FIN VINTER.