Infoskriv februar 2017

08.02.2017 17:12

ÅRSMØTE 2017

Sameiets årsmøte skal holdes tirsdag 25. april. Forslag som ønsket behandlet må sendes inn til styret. Fristen for mottak av forslag er onsdag 8. mars. Forslag kan sendes til  styret@tokerudtoppen.org  , legges i styrets postkasse (finnes i hver oppgang) eller som brevpost til: Selskap 5090, OBOS eiendomsforvaltning as, Postboks 6668 St. Olavs Plass, 0129 Oslo.

 

VALGKOMITÉ

I forbindelse med årsmøtet skal det velges styreleder for ett år, ett styremedlem for to år, to varamedlemmer for ett år og tre medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteen vil gjerne at potensielle kandidater tar kontakt. Valgkomiteen består av:

Sohail Aslam, tlf. 986 10 196, sohail.aslam@online.no

Noradin Fella, tlf.: 950 95 624, lafel@online.no

 

DYREHOLD

Det er ved flere anledninger blitt observert hundebæsj rundt lekeplassene. Hund skal alltid føres i line på sameiets område og hundebæsj må plukkes opp. – Husk pose!

Det er utarbeidet egne regler for dyrehold. De kan leses på denne hjemmesiden under "Vedtekter og regler" – "Regler om dyrehold", men de er i tillegg også gjengitt her.

REGLER FOR DYREHOLD

1. Beboere i Tokerudtoppen sameie erklærer seg ansvars- og erstatningspliktig for enhver skade som hans/hennes dyr måtte påføre Tokerudtoppen sameie og/eller beboere eller andre som måtte oppholde seg innen sameiet.

2. Det er strengt forbudt å lufte dyr i sandkasser og på lekeplasser, samt å la dyr gjøre sitt fornødne på terrasser eller i blomsterkasser.

3. Hund må føres i line på sameiets område. Generende støy og lukt fra dyr må unngås. Mindreårige barn må ikke lufte husdyr hvis de ikke har kontroll over dyret.

4. Anskaffelse av nytt husdyr må ikke skje uten styrets godkjennelse. Førerhund skal registreres.

5. Styret kan inndra tillatelsen til å ha husdyr hvis styret etter en nærmere vurdering av klager finner at dyrets eier har forbrutt seg mot regler om dyrehold.

6. Brudd på regler om dyrehold regnes som mislighold av husordensregler som gjelder for Tokerudtoppen sameie.

7. Eiere av husdyr plikter å undertegne et eksemplar av disse regler.

 

FARAOMAUR I TB 2 - 6

Rentokil er i gang med utryddelse av Faraomaur i TB 2- 6. Det er meget viktig at firmaet får kommet inn i alle berørte seksjoner. Bekjempelsen har hittil gått bra og gitt gode resultater. De som ikke kan, eller har vært hjemme, på de oppsatte tidspunktene må ta kontakt med styret!

 

INNGLASSING

Arbeideidet med innglassingen av balkongene er i gang. Det er fortsatt mulig å inngå avtale om innglassing ved å kontakte Vivestad Glass v/Johnny Reyes, tlf. 911 70 263 eller e-post til: johnny@vivestadglass.no

 

BRANNVERNRUNDE

Forskrifter om brannforebygging, som gjelder fra 1. januar 2016, innebærer at alle seksjoner skal ha minst ett skum- eller vannapparat, og minst tre røykvarslere i gjennomgående seksjoner og minst to røykvarslere i midtseksjonene. Les utdrag av "Forskrift om brannforebygging" nedenfor eller på www.lovdata.no

Sameiets avtale med Norsk Brannvern inneholder at de foretar kontroll av alle seksjoner hvert år, og de har montert røykvarslere der det har manglet.

 

OBS! Noen seksjoner hadde ikke riktig utstyr og ville heller ikke kjøpe av Norsk Brannvern i august 2016. Norsk Brannvern ble også nektet adgang i noen få seksjoner. Styret vil følge opp dette.  Dette er en så viktig HMS-sak at styret faktisk har mulighet til å få adgang til seksjonene via rettsapparatet/ namsmannen for å utføre brannsikkerhetstiltaket.

-------------------------------------------------------------------------------------

 

§ 7 Brannvarsling og manuelt slokkeutstyr i bolig og fritidsbolig

Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Eieren skal sørge for at boliger og fritidsboliger er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr som kan brukes i alle rom:

a) Formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet vannforsyningsnett

 b) pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver

 c) skum- eller vannapparat på minst 9 liter

 d) skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A

 e) annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet.

 Eieren skal sørge for at røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i boliger og fritidsboliger blir kontrollert ved funksjonsprøve eller ettersyn i samsvar med leverandørens anvisninger, og at de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt.

-------------------------------------------------------------------------------------------

I Tokerudtoppen Sammeie vil vi ha et trygt og sikkert sted å bo. Derfor oppfordrer styret de seksjonene som ikke har montert opp røykvarslere, om å gjøre dette umiddelbart!