Infoskriv juli 2015.

28.06.2015 18:16

www.tokerudtoppen.org

er adressen til sameiets hjemmeside. Her legges all info ut. Det henges også opp et eksemplar på oppslagstavlen/ inngangsdøren i hver oppgang. Følg med der!

 

Søppelskur ved blokk 20 (TB 8–14)

Det er i alt 16 søppelkasser i dette skuret. Tre-fire kasser er stadig overfylte og med lokkene helt åpne. De resterende står mer eller mindre tomme!

Det er tillatt! -  å flytte litt på de som er tomme og ta de i bruk slik at ikke så mye søppel blir liggende utover gulvet.

DET HOLDES ORDEN,

- OG DET ER ALLES ANSVAR!

Det er dessverre endel søppel som hensettes slik at vaktmester må kjøre det bort.

Det som ikke kan kastes i våre søppelkasser kan leveres gratis på Haraldrud gjennbruksstasjon i Brobekkveien 87.

 

Container for papir/papp.

Vi har mange containere til papir- og pappavfall. Her skal det bare kastes papir og/eller papp.

Isopor fra emballasje skal deles opp i små biter og kastes i blå pose som plastavfall i vanlig søppelsjakt/kasse. Esker/kartonger og annet avfall skal heller ikke settes utenfor containerne.

Vi vil ha det pent og rent rundt oss!

ALL vår søppel skal i søppelsjakter, søppelkasser eller papircontainer.

 

Utleie i sameiet.

De fleste i sameiet har vel fått med seg at det har blitt oppdaget en cannabisplantasje i en leilighet i Tokerudberget 18. Likeledes er problemer med sigarettsneiper og søppel i sameiet i mange tilfeller knyttet opp til utleieleilighetene.

Styret henstiller til de seksjonseiere som leier ut å føre kontroll med leilighetene minst en gang i året.

 

Boning i oppgangene.

Alle gulv og trapper i oppgangene i sameiet er nylig blitt bonet. Vær klar over at gulvene til dels kan være glatte nå i begynnelsen. Det samme gjelder også for trappene, - så vær varsomme, - gå forsiktig de første dagene, og hold fast i rekkverket!

 

Bilkjøring i sameiet.

Styret har fått flere henvendelser om å sette opp bom inn til sameiet. Mange kjører fort og tar ikke hensyn til gående. Det er hentet inn tilbud på montasje og med en avgift på kr. 20 vil nok trafikken bli redusert. Håpet er allikevel å slippe en slik unødvendig investering.

 

Rehabilitering av baderom.

Styret oppfordrer alle som oppgraderer baderom om å bruke autoriserte håndverkere som har sertifikat for våtrom. Det har vært en del tilfeller ved salg at det er oppdaget store mangler ved nyoppussede baderom.

 

Terrasser/balkonger.

Disse må ikke benyttes på en slik måte at det sjenerer andre. Hold slukket åpent. Ta bort rista over sluket når du reiser bort på ferie!

Terrasser og balkonger må ikke brukes som lagerplass. Tørking av tøy og tepper må holdes under kanten på blomsterkassen. Utlegging av mat til fugler osv. må ikke forekomme.  

 

Fellesrom - merking av private eiendeler.

Alle private eiendeler som er plassert i felles-rommene skal være merket med navn.

Eiendeler som ikke er merket vil bli fjernet av vaktmester. Fellesrommene er ikke lager for "skrot", men for hagemøbler, sykler og barnevogner Alt annet vil bli fjernet selv om det er merket med navn. Sameier/ beboer må betale for fjerning som utføres av vaktmester.

 

Ladning av El-biler.

Situasjonen i sameiet (gjelder alle 3 blokkene) er at vi har ikke nok strøm til ladning av El-biler. Om vinteren må gangbroene dele på strømmen sammen med bilene. Styret arbeider videre for å få en løsning på denne saken.

                                             

Til sist vil Styret ønske alle beboere i Tokerudtoppen Sameie en riktig god og solfylt sommer.