Infoskriv januar 2015.

26.01.2015 12:56

Skifte av ytterdører inn til leiligheten.

Det er en del som i disse dager skifter inngangsdør. Det har i den forbindelse blitt en del skader på ringeanlegget. Husk at alle slike skader belastes den enkelte sameier.

 

Søppel i sameiet.

Det er fremdeles en del søppel som hensettes slik at vaktmester må kjøre dette bort. Det er gratis å levere ting som ikke kan kastes i søppelkasser på Brobekk.

 

Container for papir/ papp.

Vi har mange containere til papir/papp-avfall. Her skal det bare kastes papir/papp.

Isopor fra emballasje skal deles opp i små biter og kastes i blå pose som plastavfall i vanlig søppelsjakt/kasse.

Plastposer skal ikke henges utenpå containerne, og esker/kartonger og annet avfall skal heller ikke settes utenfor containerne.

Vi vil ha det pent og rent rundt oss!

ALL vår søppel skal i søppelsjakter, søppelkasser eller papir-container.

 

Barnevogner/ sykler.

I våre husordensreglene står det: Barnevogner kan settes på anvist plass i oppgangens repos. Det er ikke tillatt å sette sykler eller andre sportsgjenstander i oppgangen eller reposene. Det henvises til fellesboder og utvendig sykkelstativ.

 

Dørmatter.

Ta inn dørmattene hver lørdag slik at vaskefirmaet får vasket alt.

Det følger med salt og grus inn i oppgangen som det er viktig å få vasket vekk.

 

Terrasser/ Balkonger.

Disse må ikke benyttes på en slik måte at det sjenerer andre. Fjern snø, og hold slukket åpent. Dette gjelder spesielt nå som det regner en dag og fryser på neste dag.

Løse tepper må ikke ligge slik at de kan medføre vannlekkasje i underliggende seksjon. Tepper fjernes!

Hver og en er selv ansvarlig for den skade som kan oppstå ved ikke å følge disse bestemmelser. Terrasser og balkonger må ikke brukes som lagerplass. Utlegging av mat til fugler osv. må ikke forekomme.

 

Ødelagte markiser.

Det er en fremdeles en del markiser på terrassene som er fillete og skjemmer ut vårt renoverte sameie.

Styret henstiller til seksjonseierne om å reparere eller fjerne ødelagte markiser.

 

Dyrehold.

Dyrehold skal meldes skriftlig til styret. Styret skal føre register på hunder og katter i sameiet. Melding skal inneholde hund/ katt og seksjons-nummer. Meldingen kan legges i styrets postkasse som finnes i alle oppganger.

 

Fellesrom - merking av private eiendeler.

Alle private eiendeler som er plassert i fellesrommene skal være merket med navn.

Eiendeler som ikke er merket vil bli fjernet av vaktmester. Fellesrommene er ikke lager for "skrot", men for hagemøbler, sykler og barnevogner Alt annet vil bli fjernet selv om det er merket med navn. Sameier/ beboer må betale for fjerning som utføres av vaktmester.

 

Sameiermøte – Årsmøte 2015.

Tokerud Skole er under ombygging. Derfor vil sameiets årsmøte bli holdt i klubbhuset til Vestli IL (Låven på Jesperudjordet)

Mandag 20. april kl. 18:30.