Infoskriv januar 2016.

18.01.2016 23:24

Valgkomiteen begynner sitt arbeid

På sameiermøtet i april 2016 skal det velges en styreleder og to styremedlemmer.

Forslag til valgkomiteen kan legges i lukket konvolutt merket «Valgkomiteen» i styrets postkasse som finnes i hver oppgang.

Har du innspill til valgkomiteen kan de kontaktes direkte.

Sohail Aslam, TB 6   - mob.tlf. 986 10 196

Irene Østby,    TB 14 - mob.tlf. 934 93 485

Åge Bergseth, TB 16 - mob. tlf. 918 47 499

 

Oppussing i leiligheter.

Det er mange sameiere som pusser opp sine leiligheter for tiden. Dette blir det mye søppel av. De fleste har vært flinke til å kjøre bort søppelet, men dessverre er det noen som bare hensetter det der det er lettest og håper andre fjerner det.

Det har blitt hensatt søppel ved papirkontainer og utenfor gangbruene som har blitt liggende i flere uker. Det koster sameiet penger å fjerne søppelet, men husk, -  det er våre fellesutgifter som blir belastet!

 

Canal Digital.

Sameiet har fått ny avtale med Canal Digital. Den gamle avtalen gikk ut for flere år siden. Under rehabiliteringen av terrassene oppsto det skader på kablene.

Hele vårt TV-anlegg vil nå bli oppdattert med fiberkabel og raskere bredbånd. Alle seksjonene vi få en ny og moderne dekoder. Avtalen er på 5 år og arbeidet begynner i løpet av kort tid.

Mer info om denne saken kommer senere.

 

Rydding av fellesboder

Styret har sammen med vaktmester organisert en rydding av fellesboder i hver oppgang. (1. og 2. underetasje.) De som har oppbevart ting, som nå er kjørt vekk, har fått tilsendt faktura for arbeidet. Det er tatt bilder for dokumentasjon av alt som er fjernet.

NB! - I fellesbodene skal det kun oppbevares sykler, barnevogner samt hage- eller balkong-møbler. Alt som oppbevares i fellesbodene skal merkes med navn og / eller seksjonsnummer!

 

Komprimatorbil

For å få kjørt vekk det som sameierne vil kaste har det tidligere vært vanlig med en komprimatorbil hver vår og høst. De siste par årene har det vist seg at det holder med kun bil på våren. Av den grunn ble det i høst ikke bestilt komprimatorbil.

Du kan selv kjøre brukte ting du vil kaste til Haraldrud gjenbruksstasjon i Brobekkveien 87. Det er gratis levering!

 

Rengjøring av søppelsjakter er utført!

Alle søppelsjakter som er i bruk er nå vasket, men det blir fort skittent og vond lukt om vi ikke pakker inn søpla vår. Oslo kommune var på kontroll i sameiet vårt og resultatet var ikke bra! Vi er ikke flinke til å kildesortere! Kommunen har varslet at de vil komme til hver og en av oss for å lære oss å kildesortere. Renovasjons-utgiftene vil øke og derav våre felleskostnader om vi ikke forbedrer oss.

  • Pakk alt godt inn!
  • Bruk tomme melkekartonger hvis du må kaste noe som er flytende!
  • Bruk de blå og grønne posene!

 

Bilkjøring i sameiet.

Styret har fått flere henvendelser om å sette opp bom inn til sameiet. Mange kjører for fort og tar ikke hensyn til gående. Det er innhentet tilbud på montasje av to bommer med passerings-avgift på kr 20. Håpet er allikevel å slippe en slik unødvendig investering.

 

Ny avtrekksvifte TB 12.

Det har i flere år kommet servicerapport om utslitte avtrekksvifter. Det er montert ny vifte på taket over TB 12. Det viser seg at den nye vifta er annerledes enn den gamle og noe vanskeligere å justere inn slik at det blir lik trekk i alle kanalene. Vi håper på å sluttføre denne jobben i løpet av inneværende uke (uke 3).

 

Til slutt vil Styret ønske alle sameiere og beboere en fortsatt fin vinter!