Infoskriv juli 2014.

03.07.2014 01:05

Ny hjemmeside

Følg med på Sameiets nye hjemmeside:

www.tokerudtoppen.org

Her vil all info bli lagt i framtiden. Ett eksemplar av info vil komme på de nye oppslagstavlene i hver oppgang.

 

Informasjon fra styret om ulovlig oppsatt bod

Det er dessverre en seksjonseier i TB 18 som har oppført en bod uten å spørre eller søke styret om tillatelse. Styreleder ga stoppordre da det bare var reisverk, men ble ikke hørt. Vår advokat i OBOS har sendt brev om øyeblikkelig rivning, og saken er oversendt ulovlighetsregistret hos Plan og Bygg. Denne seksjonen er ikke med i søknaden som sameiet har inne hos Plan og Bygg.

 

Bod på balkong

Det er ikke tillatt å oppføre/ bygge bod eller noe annet på balkong/ terrasse.

Det er viktig at det sendes søknad til styret om å bygge bod og/ eller påbygg

Dette ble med stort alvor behandlet på vårt sameiermøte våren 2012.

Fasadeforandring som følge av påbygg er nå til behandling hos PBE. Det kommer nærmere info når vi vet noe mere.

 

Nedløpsrør på terrassene

Det er viktig å holde terrassene fri for blader og rusk. Sameier/ beboer PLIKTER å holde avløp på terrassene åpne så vannet kan renne fritt ned. Rens risten over sluket.

 

Hærverk på fellesområdet i sameiet

Det er gjort hærverk på kameraglasset i TB 12, blomster rives opp og det urineres på vegger etc.

Styret henstiller til alle foreldre med barn om å fortelle dem å være forsiktig med fellesområdet vårt. Husk, - det er

fellesutgiftene vi betaler inn hver måned som betaler for alt som blir ødelagt.

 

Legge ut mat til fugler

Det er ikke lov å legge ut mat til fugler på terrassene eller ute på sameiets område. Matingen tiltrekker seg rotter og mus. Det er konstatert mus i kjeller i TB 8-14. Det må heller ikke oppbevares matvarer i kjellerbodene.

 

Ballspill på snuplassene og lekeplassene

Det er ikke tillat å sparke fotball eller drive med ballspill foran kjøkkensiden av blokkene. Dette skaper mye støy og er til stor sjenanse for beboerne.

Bruk ballplassen bak skogen ved TB 8, lekeplassen på garasjetaket eller på Jesperudjordet.

 

Bilkjøring opp i sameiet

Det kommer stadig klager på bilkjøring og parkering i sameiet. Styret henstiller til alle å begrense bilkjøring, holde lav fart og ta hensyn til andre. Styret har etter flere henvendelser vurdert å sette opp betalingsbommer for å minske trafikken.

Det er opptil sameierne som stadig kjører opp i sameiet om dette blir utført.

 

Kasting av sigarettsneiper

Unngå å knipse sigarettsneiper fra terrasser/ balkonger. Det har igjen vært skader på markiser og terrassemøbler på grunn av dette. Det utgjør en stor brannfare for resten av beboerne.  Bruk askebeger!

Det er nå montert askebeger ved inngangspartiet til alle oppgangene.

                                             

Styret ønsker alle sameiere en fortsatt god sommer.