Infoskriv juni 2014

01.06.2014 23:30

Ny hjemmeside

Her, på den nye hjemmesiden, vil all info bli lagt i framtiden. Ett eksemplar av info vil komme på de nye

oppslagstavlene som finnes i hver oppgang. Følg også med der!

 

Bruk av grill på terrasser og uteområdet

  • Det er ikke tillatt å bruke kull- eller gassgriller på terrassene.
  • Bruk av elektrisk grill er tillatt!
  • Ta hensyn til naboene og vær forsiktig med gulvbelegget.

OBS! Det er ikke lov å tenne bål på bakken i skogen eller i grillfatene. Bruk engangsgrill i grillfatet, eller fyll kull i det.

 

Nedløpsrør på terrassene

Det er viktig å holde terrassene fri for blader og annen rusk.

Eier PLIKTER å holde avløp på terrassene åpne så vannet kan renne fritt ned. Rens risten over sluket.

 

Bod på balkong - FORBUDT!

Det er ikke tillatt å sette opp/ bygge bod, eller noen annen form for påbygg, på balkong/ terrasse.

  • Dette er søknadspliktig ifølge Plan og Bygg, PBE. (Skrevet i innkallinger og info tidligere.)
  • Belegget/ membranen blir ødelagt og utett

Dette ble med behandlet på vårt sameiermøte våren 2012.

Fasadeforandring så som påbygg og boder er nå til behandling hos PBE. Det har dessverre dukket opp mange ekstra pålegg fra PBE slik at rettelser på fasadetegninger er kommet opp i ca. tretti.

Det kommer nærmere info når vi vet noe mere.

 

Legge ut mat til fugler

Det henstilles på det sterkeste om ikke å legge ut mat på terrassene eller ute på sameiets område til fuglene. Slik mating tiltrekker seg rotter og mus. Det er nå konstatert mus i kjeller i TB 8-14. Det må heller ikke oppbevares matvarer i kjellerbodene.

 

Ballspill på parkeringsplassen og lekeplassene

Det henstilles til foreldre å passe på at barn ikke sparker fotball eller driver med ballspill på kjøkkensiden av blokkene. Dette skaper mye støy, og er til stor sjenanse for beboerne.

Bruk ballplassen bak skogen ved TB 8, lekeplassen på taket av gjestegarasjen eller på Jesperudjordet.

 

Bilkjøring opp i sameiet

Det kommer stadig klager på bilkjøring og parkering oppe i sameiet. Styret henstiller til alle å begrense bilkjøring, holde lav fart og ta hensyn til andre. Styret har etter flere henvendelser vurdert å sette opp betalingsbommer for å minske trafikken.

Det er opp til sameierne som stadig kjører opp i sameiet om dette blir gjennomført.

 

Kasting av sigarettsneiper

Unngå å "knipse" sigarettsneiper fra terrasser/ balkonger. Det er igjen vært skader på markiser og terrassemøbler på grunn av sigarettsneiper som kastes på denne måten. Dette utgjør en stor brannfare for resten av beboerne.  Bruk askebeger!

Det er nå også montert askebeger ved inngangspartiet i alle oppgangene.

 

Garasjehuset

Garasjehuset er som kjent i en dårlig forfatning. Det kommer nå inn en del penger fra parkerings-automaten som gjør at vi slipper å belaste sameiene for litt av det nødvendige vedlikehold på garasjehuset.

Det er forslag om å vaske og male fasaden slik at huset ikke skjemmer ut området.

 

Felling av trær

Det ble på siste årsmøte vedtatt å felle noen gamle og til dels syke trær som er til sjenanse i sameiet.

Vi venter på en befaring fra kommunen før vi får tillatelse til en slik felling.                                         

 

Styret vil til slutt ønske alle sameiere og beboere en riktig GOD OG SOLRIK SOMMER.

 

____________________________________________________________________________________________________________