Infoskriv juni 2017

14.06.2017 14:34

NY STYRESAMMENSETNING.

Sameiets årsmøte ble holdt 25. april.

Advokat Alf-Erik Vollen ble valgt til ny styreleder. Informasjon om styreleder og styrets øvrige sammensetning er hengt opp i hver oppgang. Styrets e-postadresse er: styret@tokerudtoppen.org

 

DUGNAD.

Styret takker alle som deltok på dugnaden. Samtidig benytter også styret anledningen til å minne alle om at vi felles bidrar med å holde sameiet ryddig og trivelig.

Derfor minner vi igjen om følgende:

 

BRUK AV GRILL PÅ BALKONGER.

Det er ikke tillatt å bruke kullgrill på balkongene. Gass- og elektrisk grill er derimot tillatt. Ved bruk av grill skal man ta hensyn til naboer med tanke på røyk, lukt og sjenanse.

                                  

Vi minner om kullgrillene som er plassert i skogen utenfor blokkene. Alle som bor i sameiet er velkomne til å benytte seg av disse.

 

PLANTING - RENHOLD FELLESAREALER - CONTAINERE.

                                                     

Det er nyplantet flere steder på fellesarealene. Styret ber alle om å ta vare poå disse plantene og minner samtidig om søppelkassene og askebegrene som er montert  ved hver oppgang. De er der for at det skal være ryddig og søppelfritt! 

Papircontainere er kun for oppsamling av papp og papir, og da er det viktig at dette legges opp i containeren og ikke utenfor. Det skal heller ikke plasseres poser og annet søppel rundt containerne.

I svingen mellom TB 14 og 16 er det plassert en returcontainer for flasker og metall. Den containeren må også brukes med omhu og kun til det formålet den er satt opp for.

 

BALKONGER / BLOMSTERKASSER.

Fugler skal IKKE mates fra terrassene! Ting som oppbevares på terrassene skal oppbevares slik at det ikke blåses til naboene, eller fuglene kan få tak og rote i det.

Det skal ikke kastes sneiper eller annet ned fra balkonger/ terrasser. Sigarettsneiper kan føre til brann som igjen kan føre til erstatningsansvar.

Ved vask av balkong/ terrasse skal det brukes bøtte og klut. Ikke bruk vannslange!

                                       

Avløpsslanger som henger under blomsterkassene skal være vendt innover slik at vannet fra kassene renner ned i vannrenna og videre ned. De skal IKKE vende utover da dette føre til at vannet renner ned til naboen under.

Det er viktig at risten på enden av vannrenna alltid holdes ren for løv og blad. Dette er viktig for at vannet kan renne videre. Sjekk at risten er åpen.

 

GARASJENE UNDER BLOKKENE / KJØRING PÅ SAMEIETS OMRÅDE.

Parkeringsplassene i garasjen under blokkene skal kun benyttes til parkering av kjøretøy. Plassen skal ikke benyttes til oppbevaring av andre ting.

                                                                            

Ved nødvendig kjøring på sameiets område skal det være i lav fart – 20 km/t. (Se skilt nederst i bakken) Dette er på grunn av at barn oppholder seg i området og kan også plutselig komme løpende ut fra gangbroene. Det skal ikke tutes på forgjengere som går i gangveien.

 

RADONMÅLINGER.

Radonmålingene som ble utlevert skulle ha vært sendt til styret innen 1.juni 2917. Etternølere må levere straks! Det ble utlevert en plastikklomme og et skjema som skulle fylles ut med navn og adresse. Disse kan legges styrets postkasser. Finnes i hver oppgang!

 

RO OG ORDEN.

Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten mellom

kl. 23:00 og kl. 07:00. Søn- og helligdager mellom kl. 23:00 og kl. 09:00.

Banking og boring er ikke tillatt på søn- og helligdager, kun på hverdager mellom kl. 09:00 og kl. 20:00.

Vær vennlig og respekter dette!

     

 

 

 

 

 

REKLAMASJONER, VEDLIKEHOLDSARBEID, THORENDAHL

Alle som fortsatt mener det er feil eller mangler fra rehabiliteringen av terrassene må melde dette skriftlig til styret innen 17. juni.  Det skal være en befaring 19. juni. Da må kontrollkomiteen få adgang til terrassene der det er mangler.

 

Til sist vil Styret ønske samtlige sameiere og beboere en fin, solfylt og god sommer!