Infoskriv mai 2016

01.06.2016 10:26

Sameiets e-post

er: styret@tokerudtoppen.org

Dette er den e-postadressen som skal brukes ved elektroniske henvendelser til styret.

I tillegg har hvert enkelt medlem av styret fått sin egen e-postadresse. De finnes under "Styret" på denne hjemmesiden.

 

Nytt styre

På sameiermøtet i april 2016 ble Trine Skarvang valgt som ny styreleder. Vivi Saghaug ble på nytt valgt inn som styremedlem sammen med Irene Østby og Terje Benjamin som ble valgt som nye styremedlemmer. Det ble også valgt tre nye varamedlemmer. Oppdatert liste, med kontaktinformasjon til alle i styret, finnes på oppslagstavlen i hver oppgang.

 

Endring i fakturautsendelse for felleskostnader høsten 2016

OBOS vil fra høsten 2016 innføre månedlig fakturautsendelse av felleskostnader. For de som har valgt elektroniske betalingskanaler som Avtale-Giro og/ eller E-faktura vil dette ikke ha noen betydning.

Eiere som fremdeles mottar papirfaktura vil få tilsendt en faktura for en måned av gangen. Ved produksjon av månedlige fakturaer blir det innført fakturagebyr pålydende 28 kroner. Dersom eierne oppretter Avtale-Giro og/ eller

E-faktura vil de unngå gebyret.

 

Canal Digital.

Sameiet har fått ny avtale med Canal Digital.

Hele sameiets TV-anlegg er blitt oppdatert med fiberkabel og et raskere bredbånd. Alle seksjonene har fått en ny og moderne dekoder samt modem / ruter for internett. Internnettet (bredbånd 30) er nå inkludert i abonnementet. Det er mulig å tegne abonnement på raskere hastighet til lavere pris enn tidligere. De som har internett-abonnement  hos Canal Digital vil automatisk få lavere pris på eksisterende abonnement / hastighet. Se informasjonen som er vedlagt den nye dekoderen fra Canal Digital.

All installasjon er planlagt ferdig innen 10.juni.

 

Oversikt over utleieleiligheter

I henhold til sameiets vedtekter skal det meldes fra til styret om utleieforhold. Dette innebærer varighet, info om leietaker og antall personer som vil/ skal bo i leiligheten. Styret ber alle utleiere om å respektere dette og å melde til styret om leieforhold.

Registreringsskjema ligger under "Kontakt" til venstre på denne siden.

 

Reklamasjoner - Thorendahl

Reklamasjonene som er blitt godkjent vil bli utbedret i juni måned. De som er berørt av dette vil bli informert. I forbindelse med utbedringer vil det bli brukt lift. Derfor vil det ikke være behov for arbeiderne å gå gjennom leilighetene.

 

Balkonger / blomsterkasser

Avløpsslanger som henger under blomster-kassene skal være vendt innover slik at vannet fra kassene renner i vannrenna og videre ned. Avløpsslangene skal IKKE vende utover da dette fører til at vannet vil renne ned hos naboen under.

Ristene på enden av vannrenna må til en hver tid holdes fri for blader etc.. Dette er viktig for at vannet skal renne videre. Det er å anbefale og fjerne ristene slik at vannet renner lettere ned.

 

Bruk av grill / vask av balkong

Det er ikke tillatt å bruke kull- eller gassgrill på balkongene, - kun elektrisk grill skal brukes!

Ved vask av balkong og veranda skal det brukes klut og bøtte. Ikke bruk vannslange da dette ofte ender opp med masse vann ned til naboen.

 

Styret vil få ønske alle sameiere

 og beboere en God Sommer!