Infoskriv oktober 2013

05.12.2013 09:54

Knipsing av sneiper fra terrasser/balkonger:

Det er igjen vært skader på markiser og terrassemøbler på grunn av sigarettsneiper.

Dette utgjør en stor brannfare for resten av beboerne.  Bruk askebeger.

 

Fellesrom merking av private eiendeler:

Alle private eiendeler som er plassert i fellesrommene skal være merket med navn.

Eiendeler som ikke er merket blir fjernet av vaktmester.

 

Ringetablåer, postkasseskilt og dørskilt:

Husettersynkomiteen har gått befaring og sjekket navneskilt på ringetablåer og postkasser. Over 50 avvik ble registrert. I tillegg mangler det dørskilt hos flere. Styret ber alle som har fått pålegg i postkassen om å utbedre forholdet omgående. Husettersynkomiteen vil gå kontrollrunde. De som ikke følger opp vil motta nytt brev fra styret. Det skal være navneskilt på alle tablåer og postkasser, ikke påskrevet teip og lignende.

 

Søppel og skrot:

Styret minner igjen om åpningstidene på Haraldrud gjenbruksstasjon (Brobekk). Det er gratis å levere avfall inntil 2,5 m3. Har du mer, kjør flere ganger.

Adressen er Brobekkveien 87, og åpnngstidene er :

Mandag – fredag:        08.00 – 19.30

Lørdag:                       09.00 – 14.30

Spesialavfall som maling, olje, lakk, lim osv. kan også leveres, gratis.

Benytt tilbudet på Haraldrud!

 

Utlegging av mat til fugler:

På grunn av økende bestand av rotter må det ikke legges ut mat til fugler. Maten tiltrekker seg rotter og sameiet må bruke unødvendige midler til skadedyrbekjempelse.

 

Fjerning av sykler før vinteren:

Fjern alle sykler som står ute. Merk de, og sett de i sykkelboden. Husk at sykkelstativene fjernes før vinteren.

 

Boder og påbygg:

Arbeidet med å utarbeide felles tegninger på boder og påbygg skal være ferdig til våren slik at byggearbeider og montering av boder kan starte.

Når det foreligger forslag fra arkitekten, kommer vi med info slik at alle får se hva som kan monteres.

 

Nedløpsrør på terrassene:

Eier/leieboer  PLIKTER å holde avløp på terrassene åpne, slik at vannet kan renne fritt ned. Rens rista over sluket.

 

Parkering ved oppkjøring til blokkene:

Det kommer stadig klager på bilkjøring og parkering oppe i sameiet. Vis også hensyn ved kjøring i garasjene.

Styret henstiller til alle å begrense bilkjøringen , holde lav fart og ta hensyn til andre.

 

Betalingsautomat:

Betalingsautomaten har nå vært i drift en tid. Takstene er kr. 5.- for ½ time. Kr.10.- for 1 time. Kr.50.- for 1 døgn. Dette for å få inn penger til reparasjoner slik at vi kan holde garasjehuset åpent en stund til.

Se egen info om Tokerud garasjelag med priser for leie av garasjeplass.

 

God senhøst til alle sameiere.

Hilsen Styret