Infoskriv oktober 2016

05.10.2016 17:32

FARAOMAUR I TB 2 – TB 6 (BLOKK 21)

Det er oppdaget faraomaur i flere leiligheter i TB 2 - 6 (blokk 21). Faraomauren er veldig liten og sprer seg videre til andre leiligheter via sprekker i betong, i skjøter og langs vannrør mm.

Faraomauren (Monomorium pharaonis) er et skadedyr med tropisk opprinnelse som har spredd seg over hele verden. I Norge kan den kun overleve innendørs. Maurene er veldig små, rundt 2 mm lange, og holder gjerne til på skjulte steder. De bygger ikke strukturerte reir, men har reir i små hulrom. Mange reir henger sammen til en større koloni. Faraomauren kan, foruten å være til sjenanse, gi astmatiske plager og spre smitte.  

Styret har engasjert  Rentokil  i forbindelse med å fjerne disse. Firmaet har foretatt befaring og det er funnet faraomaur i flere oppganger. På bakgrunn av erfaring med bekjempelse av faraomaur anbefaler Rentokil at alle tre oppgangene (TB 2, 4 og 6) sjekkes og behandles etter behov.

Det er viktig å holde et godt øye med leilighetene under hele oppdraget. Dette for raskt å oppdage om maurene skulle spre seg til naboleiligheter under selve behandlingen. Det vil bli foretatt 4 - 5 besøk i leilighetene, og behandlingen vil pågå over flere måneder.

Rentokil vil sette i gang med sitt arbeid i uke 41. (10. oktober)

Det er VIKTIG at Rentokil får tilgang til alle leiligheter i TB 2, 4 og 6 etter hvert som de ber om det.

Styret vil komme med mer informasjon og framdriftsplaner til de berørte seksjonene.

 

ASFALTERING

Asfaltering av gangstien mellom TB 6 - 8 og ned til garasjeinngangen ved TB 16 skal utføres pg vil bli satt i gang i løpet av oktober måned.

Nærmere info om organisering av parkering under TB 16 - 20 kommer senere.

 

ROTTEPLAGE

Det er observert rotter flere steder omkring på sameiets område. Alle både kan og må gjøre sitt for å redusere rotteplagen. 

Det viktigste er å pakke alt matavfall i grønne poser før det kastes i søppelsjakter eller søppeldunker. Havner avfallet på bakken lokker det fort frem rottene og gir dem et eksistensgrunnlag. 

Alle sameiere/ beboere oppfordres til ikke  å legge ut mat til fugler/ dyr. De som gjør dette må slutte med det umiddelbart. Hvis ikke vil det resultere i en markant økning av rotter rundt omkring i vårt område. 

 

SYKKELROM / OPPBEVARING AV HAGEMØBLER

Det gjøres igjen oppmerksom på at sykkelrommene er kun for parkering av sykler og at rommene for oppbevaring av hagemøbler er kun for hagemøbler.

Oppbevaring av annet i disse rommene er ikke tillatt!

Alt som oppbevares skal merkes med navn og leilighetsnummer. Det som ikke er tillatt eller navnemerket i disse rommene vil styret få fjernet, og eierne vil bli fakturert for bortkjøring.

 

BALKONGER / BLOMSTERKASSER

Høsten er en tid med mye nedfall av blad og greiner på terrasser / balkonger. Derfor er det viktig at risten i enden av vannrenna blir holdt helt ren og fri for løv og annet rusk. Dette er nødvendig for at vannet skal kunne renne videre. Det er også mulig å fjerne risten slik at vannet renner lettere ned.

Ved vask av terrasser og balkong skal det brukes klut og bøtte. Ikke spyl med vannslange!

Avløpsslanger som henger under blomsterkasene skal være vendt innover slik at vannet fra kassene renner ned i vannrenna og videre til avløpet. Slangene skal IKKE vende utover da dette fører til at vannet renner ned til naboen under.

 

RO OG ORDEN

Viktig utdrag fra husordensreglene:

Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten på hverdager mellom kl. 23:00 og kl. 07:00

Søn- og helligdager mellom kl. 23:00 og kl. 09:00.

Banking og boring er ikke tillatt på søn- og helligdager, - kun på hverdager mellom kl. 09:00 og kl. 20:00.

 

STYRET ØNSKER ALLE SAMEIERE OG BEBOERE EN FIN HØST!