Innglassing av terrasser

14.06.2016 11:21

På Sameiermøtet den 25. april i år ble det bestemt at Styret skal innhente tilbud fra leverandører for innglassing av terrasser. Videre ble det notert i protokollen at "Sameiet sørger for at valgt leverandør innhenter rammetillatelse og igangsettelsestillatelse fra Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten til å innglasse terrassen utenfor den enkelte seksjon. Styret er delegert myndighet av sameiermøtet til, etter søknad fra den enkelte seksjonseier, å innvilge rett til å innglasse terrassen".

 

Etter å ha innhentet tilbud fra forskjellige leverandører, og etter å ha fått opplysninger fra Tokerudåsen Boligsameie, har styret valgt Vivestad Glass som leverandør.

Innglassing av terrasser kan være en god beskyttelse mot vær og vind, samtidig som det forlenger "utesesongen" med flere måneder. Med et folde- og innglassingsystem kan innglassingen åpnes nesten 100 % på solrike og fine dagene.

Se ellers  www.vivestadglass.no  for mer informasjon.

Innglassing, som vist på foto, er ordinært priset til ca. kr 84 300 pr. terrasse, men leverandøren har nå en kampanjepris på kr 79 000. Prisen på slik innglassing vil selvfølgelig variere med hvor mange som er interessert. Hvis 20 eller fler melder seg interessert kan prisen bli noe lavere.

De som er interessert i innglassing kan ta kontakt med styret i Tokerudtoppen Sameie, eller kontakte Terje Benjamin direkte på e-post adresse terje.benjamin@tokerudtoppen.org  for å få ytterligere opplysninger og evt. brosjyrer.