VARSEL OM ÅRSMØTE 2018

26.02.2018 09:41

Styret varsler med dette om at Tokerudtoppen Sameie vil avholde ordinært sameiermøte:

Tirsdag 24. april 2018 kl 18:00
Sted: Vestli IL sitt klubbhus

(Du vil motta en formell innkalling i forkant av møtet, men du kan merke deg dato allerede nå).

 
Saker til behandling på sameiets ordinære årsmøte 2018.

 

Forslag til saker som krever vedtak som seksjonseiere ønsker behandlet på årsmøtet være styret i hende senest 26. mars 2018.


For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er det ønskelig at:

  • Det går klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøtet
  • Forslagsstiller formulerer en kort orientering for saken og et konkret forslag til vedtak.

Forslag sendes til styrets e-postadresse: styret@tokerudtoppen.org

eller pr post som kan legges i sameiets postkasse i oppgangen, eller til:

Tokerudtoppen sameie,
v/ OBOS Eiendomsforvaltning,

Postboks 6668, St. Olavs pl,

0129 Oslo

Vi minner også om at valgkomiteen har startet sitt arbeid og at forslag til styresammensetning kan meldes til valgkomiteens medlemmer Noreddine Fellah og Bjørn Tore Thoresen

ved: lafel@online.no; og/eller til thorbtt41@gmail.com.

 

Vedtektene: Se vår hjemmeside: https://www.tokerudtoppen.org/regler-og-vedtekter/vedtekter

Styret vil fremme forslag til nye vedtekter. Forslaget vil bli sendt ut sammen med innkallingen.

Oslo, 25.2.2018

Med vennlig hilsen

For styret i Tokerudtoppen Sameie

 

Alf-Erik Vollen (sign)