INNKALLING TIL ÅRSMØTE

30.04.2019 10:44

Styret innkaller med dette til nytt ordinært årsmøte i sameiet

tirsdag 7. mai kl 18:00 i Klubbhuset, Vestli IL (Jesperudjordet)

Vi håper at mange av sameierne kommer. Det er store verdier som skal ivaretas og vi trenger et godt styre til å forvalte både bomiljø og sameiets verdier. Det er på årsmøtet at din stemme teller! 

- Hva har styret gjort i året som gikk?
- Er det noe nytt med Fellesgarasjen?
- Fungerer bergvarmebrønnene?
- Får vi noen besparelse av investeringene?
- Hvordan er sameiets økonomi?
- Hva med asfaltering, veibom og alle andre gode formål?

- Visste du at sameiets felleskostnader har vært fordelt uriktig i mange år? 
- Er du blant de som har betalt kr 7 847 for mye de siste tre årene?
- Hva gjør vi med dette?

Innkallingen er sendt ut til alle seksjonseierne pr vanlig post.

Men du kan lese hele innkallingen her.

Du kan også lese vedleggene her ved å trykke på understreket ord:
Vedlegg: 

1: To brev fra Consolvo vedr Fellesgarasjen

2: Regnskap 2018 for Fellesgarasjen

3: Tabell som viser fordeling av fellesutgifter i sameiet 2018. Her kan du bla fra år 2008 tom 2018 og hvordan utgiftene har vært fordelt for din del.

4: Notat fra Obos vedr fellesutgifter

5: Brosjyre over Elbillading

6: Tre tilbud om Elbillading; 1 - 2 og 3 .

7: Foto av bod/kjellerinngang

8. Begjæring om seksjonering

9. Parkeringsoversikt - fellesgarasjen


Det er på årsmøtet at du kan påvirke det som skjer. Vi håper og ser frem til at også du møter i år!