Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

18.11.2015 11:43

Styret minner sameierne i Tokerudtoppen Sameie på det ekstraordinære sameiermøte  som skal avholdes

i klubbhuset til Vestli IL (Jesperudjordet) den 23. november 2015 kl. 18:00.

 

TIL BEHANDLING FORELIGGER:

 

1.         KONSTITUERING

  1. Valg av møteleder
  2. Opptak av navnefortegnelse (godkjennelse av registreringsblanketter)
  3. Valg av referent og minst én person til å underskrive protokollen
  4. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

2. Gjennomgang av regnskap for 2014 og budsjett for 2015 med svar på spørsmål.

3. Regnskap 2014 garasjehuset, og info om budsjett 2015 og 2016.

4. Info om forliket med Wilberg/ TB 18.

5. Info felleskostnader.

6. Info styrehonorarer.

7. El-kontakter/ el-biler. Info om status og nye muligheter.

8. Info om graving for ny vannledning og info kostnader.

9. Info reklamasjoner/ rehabilitering.

10. Info gjerder, inn/ utgang på gangplan, plattinger og kjellernøkler.

11. Vedtektsendringer

12. Sak om prosess med ny reguleringsplan, møte hos Plan og bygningsetaten, rivning av garasjehuset, Tokerudåsen eventuell bygging av nytt garasjehus, og eventuell utbygging av tomta til Tokerudtoppen Sameie.

 

NB! - Alle sameiere har pr. post fått tilsendt denne innkalling med saksliste og vedlegg.

 

 

 

Oslo, 11.11.2015

Styret for Tokerudtoppen Sameie