INNKALLING TIL EKSTRAORDNINÆRT ÅRSMØTE

08.02.2019 11:28

 

Styret inviterer herved til nytt ekstraordinært årsmøte for å avgjøre hva Tokerudtoppen Sameie skal mene om Fellesgarasjen - skal den vedlikeholdes slik den står, eller skal den rives og bygges ny?

 

DATO: Onsdag 23. februar kl. 18:00.

STED: Rommen Scene på Rommen skole, Karen Platous vei 31.

NB! Møt opp senest kl. 17:30 slik at møtet kan starte presist.

Trykk her for å lese innkallingen.

Trykk her for å lese bilagene: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vi minner om at vi mangler e-postadresse til flere eiere. Vi sender innkallingen også i papirformat. Vel møtt!

Oslo 7.2. 2019.

 

Med vennlig hilsen,

for Styret

Alf-Erik Vollen