INVITASJON TIL BEFARING AV FELLESGARASJEN 5. FEBRUAR KL 18.00

02.02.2019 10:30

 

Alle seksjonseierne er velkomne til en felles befaring av Fellesgarasjen tirsdag 5. februar med oppmøte i Fellesgarasjen kl 18:00. 

Ingeniør Bjørn Lund fra Ødegård & Lund vil informere om Fellesgarasjens tilstand og om alternativene: rehabilitering eller nybygging. Firmaet er spesialister på betong. Alle oppfordres til å møte frem. Dette er en ypperlig anledning til å få faktisk kunnskap. Det er også anledning til å stille spørsmål til Lund. 

Det vil i tillegg bli sendt ut en innkalling til ekstraordinært årsmøte for Tokerudtoppen Sameie. Dette vil, som tidligere annonsert, bli avholdt onsdag 13. februar kl 18:00 på Rommen Scene. Innkalling kommer i eget brev.

 

Med vennlig hilsen

Styret