JULEBREV 2020

18.12.2020 15:02

Julen markerer høytid og slutten på året. Snart er vi i 2021. Det er et halvt år siden vi avholdt årsmøtet vårt. Mye har skjedd på denne korte tiden siden da. Samtidig har ikke alt det som styret har ønsket å få utført latt seg gjøre. Likevel kan vi oppsummere med at de fleste beslutninger som årsmøtet fattet er gjennomført. I tillegg er andre oppgaver også løst. Alt dette vil komme i styrets beretning for 2020.

Halvåret har vært hektisk og det daglige arbeidet som fyller alle ukas syv dager avdekker nye arbeidsoppgaver som nok har ligget litt lenge i skuffen. Styret vil orientere dere om dette i et eget infoskriv rett over nyttår.

 

Selv om dette julebrevet skal heve seg litt over de daglige problemene kommer vi ikke utenom å si litt om "garasjesaken". Styret håper det er siste gang en julehilsen til dere inneholder dette temaet.

Styret har forholdt seg til tidligere årsmøtevedtak, - og arbeidet med et realistisk rehabiliteringsprosjekt. Vi har langt på vei fått frem et tilbud fra Consolvo for rehabilitering, - et tilbud som uten Selvaag Prosjekt som fordyrende mellomledd vil bli mer økonomisk forsvarlig for alle parter.

Planen vår var å få tilbudet frem tidligere og deretter ta dette opp i ekstraordinært årsmøte. Covid 19 kom dessverre i veien, og grunnet smittevernregler er det ikke mulig å avholde noe møte foreløpig.

Tokerudåsen og Tokerudlia sine styreledere ser fortsatt ikke andre løsninger enn et kostbart nybygg med Selvaag som partner. Dette til tross for at Tokerudtoppen har avvist dette, og at Selvaag har trukket seg fra prosjektet.

Styret har lagt vekt på å informere dere så mye som mulig, og vi har fått positive tilbakemeldinger på dette. Det er åpenbart et behov for informasjon fordi styret ser at en del beboere må forventningsstyres med hensyn til hva som er sameiets ansvar og oppgaver og tilsvarende for beboeren. Det er hyggelig med tips og spørsmål, men ikke alltid like moro klokka halv tolv en søndag kveld å forklare en beboer at naboen som spiller falsk på banjoen sin ikke er en styresak.

 

Et annet tema vi vil nevne i denne hilsenen er en tiltagende tendens til at næringsselskaper innen eiendom kjøper opp leiligheter for utleie. I noen tilfeller bygges de store leilighetene om til hybler. Dette er uheldig for bomiljøet, og styret vil iverksette tiltak mot dette i 2021.

 

I sommerbrevet tok vi opp hvor viktig det er at hver og en av dere forsøker å gi positive bidrag til fellesskapet. Det tar tid å få dette til å festne seg og bli en del av kulturen, men vi synes at det er tegn på en bedre utvikling. Dette er en type arbeid som aldri vil ende, men jobbes må med hele tiden. Samtidig er det til syvende og sist hver og en av dere sameiere/ beboere som må gjøre jobben. Styret kan ikke vedta gøy og hygge. Det vi kan gjøre er å gjøre en så god jobb som mulig og å legge forholdene til rette for trivselen.

 

Det er likevel viktig å avslutte med følgende:

- Av 213 beboere er det et flertall av hyggelige og trivelige personer som det er en stor glede å arbeide for.

 

En riktig God Jul og et Godt og begivenhetsrikt Nytt År ønskes til dere alle!
 
 
Hilsen Styret i Tokerudtoppen Sameie

v/ Lars Christiansen

Styreleder