Kasting av sigarett-sneiper

15.04.2015 16:50

Styret har mottatt flere klager på at enkelte av beboerne knipser sneiper ut fra egen terrasse på kjøkken- eller stuesiden. Disse havner enten ned på underliggende markiser og kan brenne hull i disse og i verste fall forårsake brann. Det er heller ikke noe vakkert syn når de havner på bakken i store mengder.

Styret ser alvorlig på dette og har påpekt forholdet flere ganger tidligere uten at det ser ut til å hjelpe.

 

Nå må det bli en slutt på dette!

 

Vi ber innstendig om at beboere som røker ute på terrassene er snille og bruker askebeger.