KOMPRIMATORBILEN KOMMER!

08.05.2019 11:44

Komprimatorbilen kommer mandag 13. mai klokken 18:00.

 
Du kan sette ut ting du skal kaste allerede søndag kveld 12. mai.
 
Komprimatorbilen tar ikke i mot hvitevarer, det vil si: komfyrer, kjøleskap, frysere etc., - og heller ikke bildekk eller maling!
Brudd på denne regelen medfører gebyr for bortkjøring!
Du må selv levere nevnte ting på Haraldrud Gjenbruksstasjon, - det er gratis!
 
De som har ting som skal kastes oppfordres til å være behjelpelig med å lesse på bilen på mandag.
 
Med vennlig hilsen
Vaktmesteren.