NÅ SKAL DET BORES LITT - OG DET VIL BLI LITT BRÅKETE!

30.11.2018 21:51

Hva skjer i for tiden Tokerudtoppen Sameie?

 

Varmepumpeløsning

 
Boringen har nå startet og de første hullene er klare. Det er gitt tillatelse til å bore også på lørdager fra kl. 10:00 og frem til kl. 16:00. Det er gitt dispensasjon fra støyreglene. Ved å klikke HER kan du se arbeidsområdet. Boring ventes ferdig før jul. Klikk HER for å se arbeidsområdet.
 

Innearbeider

 
I Berederrommet i garasjen under blokk 21 er de nye varmtvannstankene installert og rørlegger har kommet langt med rørdragningen til tappevannet og er nesten klar. Han venter nå på kaldside/ boringen. Omkoblingen til nye varmtvannstankene skjer en gang i januar 2019.
Arbeidet med de elektriske installasjonene starter i uke 49. (3. desember-------)
 

Vifter på tak

 
De nye avtrekksviftene på takene er ferdig installert. De har innstilt verdi på 50 %.
 

Strøm på gangbroer

 
To av tre sensorer og styring til avising på gangbroene er klare. Den tredje installeres i neste uke.
 
Det er også satt igang utskifting av lysarmaturer med nye lysrør i garasjene der det vises at det er behov for det.
 
 
Med hilsen
 
Styret